Evropský leader povrchových úprav

Již více než 60 let pracujeme v oblasti vývoje a výzkumu a jsme schopni podpořit vaše projekty.

Díky našemu know-how v oblasti povrchových úprav nabízíme poradenství v této oblasti, řešení na základě vašich požadavků a veškeré služby s nimi spojené (logistika, kvalita, životní prostředí, balené, atd...)

Objevit Electropoli

Finalités
Les traitements ont pour objet :
1/ la gestion des demandes relatives au site ‘electropoli.com’. Il permet à Electropoli la réception des demandes de prix et d’information et la gestion des échanges ci apportant.
2/ le recrutement. Les informations recueillies à travers ce formulaire sont destinées au recrutement de nouveaux candidats, et font l’objet d’un traitement par ELECTROPOLI.
Base légale
En application de l’Article 6 du Règlement Général européen sur la Protection des Données à caractère personnel n°2016/679 du 27 avril 2016 (le « RGPD ») ainsi que de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (loi « Informatique et libertés »), les bases légales de nos traitements sont :
- L’exécution d’une obligation précontractuelle pour le recrutement de nouvelles personnes
- L’intérêt légitime pour la réponse aux sollicitations des clients, des fournisseurs et des visiteurs.

Données traitées
Catégories de données traitées
· Identité ;
· Coordonnées (adresse électronique + téléphone) ;
· Date et objet de la demande ; pour le traitement ‘gestion des demandes’
· CV et lettre de motivation pour le traitement ‘recrutement’
· Historique et contenus des échanges.

Source des données
Les données sont transmises par l’usager du site electropoli.com qui souhaite adresser une demande ou une candidature.

Prise de décision automatisée
Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée.

Personnes concernées
Les traitements de données concernent les prospects, clients, fournisseur, candidats et visiteurs qui souhaitent adresser une demande ou une candidature relative au site electropoli.com.

Destinataires des données
Catégories de destinataires
Sont destinataires des données :
· le service communication de ELECTROPOLI ;
· le service Ressources Humaines de ELECTROPOLI
· le service commercial de ELECTROPOLI ;
· Electropoli SA ;
· Electropoli Poland Sp. z o.o.,
· Electropoli Czech Republic s.r.o.,
· Electropoli France,
· Electro-Recherche,

Recrutement
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679 du 27 avril 2016, nous recueillons les informations transmises suite à votre candidature pour la gestion du recrutement et dans le cadre de l’exécution de mesures précontractuelles. Les informations recueillies seront traitées par les seules personnes habilitées au sein de nos services internes.
Dans le cas où votre profil ne serait pas retenu, ces informations seront immédiatement supprimées. Nous pouvons être amené, sur demande préalable et avec votre accord express en retour de ce mail, à conserver ces informations pour une durée maximale de 2 ans. Si vous le souhaitez, votre dossier peut être supprimé sur demande expresse avant la fin de cette période. Vous disposez également d’un droit d’accès et de rectification.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, reportez-vous au paragraphe "Vos droits sur les données vous concernant".
Transferts des données hors UE
Aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est réalisé.

Durée de conservation des données
Concernant la ‘Gestion des demandes’ :
Les données sont conservées 3 ans à compter de la dernière prise de contact.
Concernant le ‘recrutement’:
Ces données seront conservées pendant une durée maximale de 2 ans et ne seront accessibles qu’au service Ressources Humaines d’ELECTROPOLI et au(x) responsable(s) hiérarchique(s) du poste à pourvoir avec votre consentement préalable.
Vos droits sur les données vous concernant :

Exercer ses droits
Comprendre vos droits
- Exercer votre droit d'information : Un organisme qui collecte des informations sur vous doit vous proposer une information claire sur l’utilisation des données et sur vos droits.
- Exercer votre droit d'opposition : Vous pouvez vous opposer à tout moment à ce qu’un organisme utilise certaines de vos données.
- Exercer votre droit d'accès : Obtenir et vérifier les données qu’un organisme détient sur vous.
- Exercer votre droit de rectification : Rectifier les informations inexactes vous concernant.
- Exercer votre droit de déréférencement : Ne plus associer votre nom-prénom à un contenu visible dans un moteur de recherche.
- Exercer votre droit d'effacement : Effacer des données vous concernant.
- Exercer votre droit à la portabilité : Emporter une copie de vos données pour les réutiliser ailleurs.
- Exercer votre droit lié au profilage : Remonter le fil de votre profilage, vous y opposer et demander l’intervention d’un humain dans une décision automatisée vous concernant.
- Exercer votre droit à la limitation des données : Geler l’utilisation de vos données
- Exercer votre droit d'accès : Les fichiers de police, de gendarmerie et de renseignement
- Exercer votre droit d'accès au FICOBA : Droit d'accès au fichier des comptes bancaires et assimilés (FICOBA).

Le délégué à la protection des données (DPO) d’Electropoli est votre interlocuteur pour toute demande d'exercice de vos droits sur ces traitements.
Contacter le DPO par voie électronique : communication@electropoli.com
Réclamation (plainte) auprès de la CNIL
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation (plainte) à la CNIL.
Cookies
Les cookies sont des identifiants alphanumériques transférés sur le disque dur de votre ordinateur via votre navigateur Internet et qui permettent de recueillir des informations relatives à votre visite, telles que le parcours sur le site ou la langue de préférence, afin d’améliorer votre expérience de navigation ainsi que le contenu et les fonctionnalités du site internet.
Vous pouvez vous y opposer et le supprimer en utilisant les paramètres de votre navigateur, cependant votre expérience utilisateur pourra, en fonction des cookies concernés, s’en trouver dégradée.
Le site d’Electropoli intègre des cookies de mesures d’audience.
Les cookies de mesures d’audience permettent de mesurer le nombre de visites, le nombre de pages vues ainsi que votre activité sur le Site et votre fréquence de retour. A cet effet, Electropoli utilise Google Analytics.
La durée de validité du consentement donné dans ce cadre ne peut excéder la durée de 13 mois.

Na míru šité povrchové zpracování kovů všech vašich dílů

Čištění povrchů, elektrolytické zpracování kovů, chemické zpracování, průmyslový nátěr, žárové zinkování… Electropoli přináší širokou, v Evropě ojedinělou nabídku povrchového zpracování kovů. Vycházíme vstříc potřebám stavbyvedoucích, dodavatelů a výrobců kovových dílů a to bez ohledu na to, kde a v jakém množství jsou díly vyráběny. Potřebujete provést účinné zpracování kovů? Společně s vámi zavedeme ten nejlepší protokol ochrany vašich kovových dílů!

Povrchové zpracování, které se přizpůsobí vašim dílům a potřebám

Každý díl vyžaduje specifické zpracování v závislosti na konstrukčním materiálu (ocel, litina, nerez...) nebo na jeho použití. Proto vám Electropoli nabízí na míru šité zpracování každého z vašich dílů. Jsme tak schopni nabídnout vám zpracování „Duplex‟ kombinací některých zpracování (například: elektrolytické zinkování + kataforéza...). V závislosti na vašich prioritách nám protokol přizpůsobený každému dílu umožňuje zaměřit se na:

  • - Korozní odolnost substrátu
  • - Jeho vzhled a estetiku
  • - Jeho mechanické vlastnosti

Díky našemu know-how chráníme vaše kovové díly, ať už jde o malé či velké série, a přinášíme specifické služby vyhovující vašim nárokům.

Nejlepší kompetence v oblasti povrchového zpracování kovů

Naše povrchová zpracování kovů splňují platné normy a nařízení. Kompetenci společnosti Electropoli dosvědčuje také přítomnost na mezinárodním poli a moderní zařízení, díky nimž můžeme uspokojit všechny vaše požadavky a zpracovat vaše projekty. Společnost Electropoli prostřednictvím své platformy Electro-Recherche (R&D) věnuje pozornost vývoji a neustále hledá inovativní techniky a nabízí vám expertízu, kompetence a know-how svých specializovaných týmů.

Různá řešení povrchového zpracování kovů 

Zpracování kovů může mít několik podob v závislosti na kovu používaném k výrobě dílu, jeho použitelnosti, mechanickým vlastnostem nebo zamýšlenému účelu.

Elektrolytické zpracování

Elektrolytické zpracování kovů spočívá v provedení nánosu průchodem proudu v roztoku obsahujícím elektrolyt (př.: elektrolytické zinkování na ocelovém, litinovém nebo nerezovém substrátu). Tento postup umožňuje chránit díly proti korozi a zároveň jim dodává pěknou homogenní barvu. V závislosti na elektrolytickém povlaku může díl získat lesklý, černý, šedý nebo modrý aspekt.

Žárové zinkování

Žárové zinkování spočívá v ponoření substrátu do roztavené zinkové lázně. Cíl: pokrýt díl vrstvou zinku, která jej díky chemické reakci ochrání proti korozi. Žárové zinkování se doporučuje především u ocelových nebo litinových substrátů.

Tekutý, práškový nebo kataforézní průmyslový nátěr

Electropoli je vaším partnerem v oblasti povrchového zpracování nátěrem. Jakmile je díl připraven, jsme schopni vám nabídnout několik způsobů průmyslového nátěru:

  • - Výhodou nástřiku práškovým nátěrem (nebo elektrostatického práškového nástřiku) je přizpůsobení se mnoha substrátům (ocel, litina, hliník a hořčík), nízká cena, vhodnost pro vícebarevnou úpravu a velmi dobrá odolnost
  • - Zpracování tekutým nátěrem (nebo tekutým elektrostatickým nátěrem) nabízí velký výběr barev a umožňuje propracované povrchové úpravy
  • - Kataforézní nátěr spočívá v kationtovém elektroforézním nanášení substrátu pro pravidelnou a homogenní aplikaci zaručující úplnou ochranu proti korozi

Chemické zpracování

Chemické zpracování spočívá v ponoření dílu do roztoku na bázi kovu, kde se kov rovnoměrně a přímo nanese (př.: chemický nikl). Chemické zpracování substrátu poskytuje povlak, který zlepšuje jeho mechanické vlastnosti a odolnost proti korozi. Toto zpracování se doporučuje především u dílů z oceli, mosazi, hliníku,…

Pro zpracování kovů existuje mnoho řešení. Důležité je zajistit protokol, který bude co nejlépe vyhovovat zpracovávanému dílu. Proto vás společnost Electropoli provází od přípravy substrátu až po jeho konečné zpracování.

Seznamte se s kompletním seznamem našich zpracování!

1. Zastosowanie
Niniejsze wymagania mają na celu sprecyzowanie wytycznych w zakresie przekazywania dokumentacji określonej odpowiednimi wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz przekazywania wyrobów zgodnych do Electropoli Poland.

2. Postanowienia ogólne
Obowiązkiem dostawcy jest dostarczać produkty i usługi zgodnie z wymaganiami Electropoli Poland i jego klientów. Do obowiązków dostawcy należy bieżące informowanie firmy o jakichkolwiek zmianach mających wpływ na jakość dostarczanego produktu/usługi lub na wymagania związane z BHP, OŚ i inne (w tym prawne).
Każdy dostawca zobowiązany jest do zachowania poufności względem Electropoli Poland. Każdy dostawca zobowiązany jest do podpisania oświadczenia poufności wysłanego przez Electropoli Poland.
Dostawca nowych wyrobów, procesów lub usług powinien zagwarantować Electropoli Poland swoją zdolność do realizacji wyrobu lub usługi na zgodność ze wszystkimi specyfikacjami i przewidywanym poziomem ilościowym, gwarantując wydajność procesów produkcyjnych lub usług.
Dostawca zobowiązany jest do wysyłania faktur drogą elektroniczną na adres: purchase.invoices@electropoli.pl oraz umieszczania na każdej fakturze wystawionej dla Electropoli

Poland numeru zamówienia lub umowy na podstawie, której została wystawiona faktura, chyba że Electropoli Poland zdecyduje inaczej.

3. Podział dostawców Electropoli Poland
Electropoli Poland dzieli dostawców na 8 grup.:
GRUPA 1 – Materiały chemiczne bezpośrednio produkcyjne; GRUPA 2 – Materiały chemiczne pośrednio produkcyjne; GRUPA 3 – Komponenty produkcyjne;
GRUPA 4 – Laboratoria zewnętrzne;
GRUPA 5 – Oprzyrządowanie produkcyjne;
GRUPA 6 – Przewoźnicy;
GRUPA 7 – Usługi mające wpływ na produkcję; GRUPA 8 – Usługi lub wyroby pozostałe (pomocnicze).

4. Wymagania jakościowe dla poszczególnych grup dostawców
4.1. Materiały chemiczne bezpośrednio produkcyjne, Materiały chemiczne pośrednio produkcyjne, Komponenty produkcyjne (Grupa 1,2,3);
Zgodnie z aktualną normą ISO 9001 obowiązującą jako minimum dla dostawców branży motoryzacyjnej dostawca zobowiązany jest utrzymywać i ciągle doskonalić system jakości. Dzięki Systemowi Zarządzania Jakością dostawca powinien osiągnąć wymagany cel jakim jest całkowity brak błędów – 0 PPM.
Proces zatwierdzenia dostawcy
W celu zakwalifikowania dostawcy przez Electropoli Poland dostawca zobowiązany jest do dostarczenia kopii certyfikowanego Systemu Zarządzania (przeprowadzonego przez akredytowaną jednostkę), co najmniej ISO 9001 oraz ISO 14001 jeżeli dostawca taki posiada.
Jeżeli dostawca nie posiada certyfikowanego systemu zarządzania może on zostać zatwierdzony poprzez pozytywny wynik audytu drugiej strony na zgodność z wymaganiami ISO 9001. Taki dostawca będzie nadzorowany poprzez coroczny audyt drugiej strony.
Dostawca jest zobowiązany do uzupełnienia druku ,,Arkusz kwalifikacji dostawcy” – załącznik nr. 1. Po zatwierdzeniu arkusza przez Electropoli Poland dostawca zostaje wprowadzony na listę kwalifikowanych dostawców Electropoli Poland.
Proces produkcyjny i zatwierdzenie produktu
Proces produkcyjny i zatwierdzenie produktu odbywa się poprzez proces PPAP zgodnie z podręcznikiem AIAG, a gdzie ma to zastosowanie- również poprzez proces zgodny z VDA 2, chyba że Electropoli Poland zdecyduje inaczej.

Proces PPAP lub VDA 2 musi zostać zainicjowany również gdy:
- nastąpiły modyfikacje techniczne wyrobu (konstrukcja, materiał),
- nastąpiło użycie nowych narzędzi,
- nastąpiła zmiana dostawcy wyrobów lub usług,
- nastąpiła przerwa w produkcji na okres 12 miesięcy,
- nastąpiły zmiany procesów produkcyjnych,
- nastąpiły zmiany metod kontroli,
- nastąpiła zmiana lokalizacji maszyn.

Dostawy seryjne
Dopuszczenie produktu wiąże się z zatwierdzeniem pierwowzoru wyrobu lub usługi. Dostawcy zobowiązani są:
- każdorazowo, najpóźniej w dniu dostawy do magazynu Electropoli Poland, dostarczać drogą mailową Certyfikat Jakości (Certyficate of Analisis COA) danej partii towaru na adres e-mailowy: chemiczny@electropoli.pl w przypadku dostaw do Bielska Białej i ns-chemiczny@electropoli.pl w przypadku dostaw do Nowej Soli.;
Dostarczony certyfikat jakości musi być zgodny z dostarczoną kartą techniczną produktu. Wymagana jest pełna zgodność metodyki badawczej, granic tolerancji / specyfikacji oraz zakres badanych parametrów.
- dostarczać aktualne płytki wzorcowe w ilości wskazanej przez Electropoli Poland lub batch paneli na życzenie Electropoli Poland (dotyczy dostawców wskazanych przez Electropoli Poland).

Dostarczone płytki wzorcowe muszą posiadać takie informacje jak :
-kod koloru;
- grubość wymalowania płytki – zgodnie z przedstawionymi dokumentami;
- połysk;
- datę ważności.
Płytki nie mogą zawierać numerów partii produkcyjnych, chyba że Electropoli zdecyduje inaczej. Każda płytka musi zostać oprawiona w papierową obwolutę.

Poddostawcy
Dostawca ma obowiązek zapewnić, że postanowienia niniejszego podręcznika obowiązują również wszystkich jego dostawców.
Electropoli Poland zachowuje sobie prawo do audytu poddostawców, dostawca nie jest jednak zwolniony od odpowiedzialności za poddostawcę w stosunku do Electropoli Poland.
Dostawca na życzenie Electropoli Poland jest zobowiązany do przekazania kopii przeprowadzonych audytów dostawców.

Reklamacje
Jeśli dostawca nie świadczy terminowo usług czy też ich części, bądź usługa lub też jej część jest wadliwa, Electropoli Poland wystawi zgłoszenie reklamacyjne, na które dostawca zobowiązany jest zareagować w ciągu 24 godzin od spóźnienia lub stwierdzenia wady przez Electropoli Poland w formie strukturalnego 8 stopniowego postępowania rozwiązującego problem (G8D) – załącznik nr 8. Pełny raport prezentujący analizę problemu wraz z podjętymi długoterminowymi działaniami, należy przedstawić Electropoli Poland do 10 dni wraz z kompletem dowodów zatwierdzających przeprowadzone akcje reklamacyjne.
Electropoli Poland zastrzega sobie prawo do zwrócenia wadliwych dostaw oraz obciążenia dostawcy wszystkimi kosztami związanymi z wystawioną reklamacją. Każdorazowe otrzymanie zasadnej reklamacji wiąże się z obciążeniem dostawcy kosztami administracyjnymi w wysokości 300 zł lub 75€.
W przypadku gdy podjęte działania nie przyniosły oczekiwanej poprawy, Electropoli Poland wprowadzi jednostkę zewnętrzną, która dokona 100% kontroli trzech następnych dostaw. Koszty dodatkowej kontroli ponosi dostawca.

Zezwolenie na odchylenia w produkcji/wyrobie
W przypadku odchyleń od specyfikacji / wymagań Electropoli Poland musi pisemnie potwierdzić zgodę na odchylenia w charakterystykach wyrobu przed dostarczeniem wyrobów / usługi.
Identyfikacja
Identyfikacja opakowania powinna zawierać:
- ilość części w opakowaniu,
- całkowitą masę opakowania,
- datę produkcji,
- datę przydatności (jeśli ma zastosowanie)
- numer wyrobu,
- nazwę wyrobu.
Etykieta powinna być umieszczona na każdym opakowaniu w widocznym miejscu.

Transport
Po stronie dostawcy jest zapewnienie, aby części / materiały zostały przetransportowane do klienta bez uszkodzeń zewnętrznych dyskwalifikujących wyroby. Usługa transportowa musi spełniać wszelkie wymagania wynikające z charakterystyki transportowanych produktów (w tym transport ADR wraz z wydrukiem monitoringu temperatur) oraz inne wymagania, w tym prawne, chyba że Electropoli Poland zdecyduje inaczej.

4.2. Laboratoria zewnętrzne (Grupa 4);
Proces zatwierdzenia dostawcy
W celu zakwalifikowania dostawcy przez Electropoli Poland dostawca zobowiązany jest do dostarczenia kopii certyfikatu ISO 17025 wraz z zakresem akredytacji, chyba że Electropoli Poland zdecyduje inaczej. Jeżeli dostawca posiada certyfikowany system zarzadzania (uzyskany przez akredytowana jednostkę certyfikującą) zobligowany jest do wysłania kopii certyfikatu.
Warunkiem zatwierdzenia laboratorium zewnętrznego jest uzupełnienie przez dostawcę druku ,,Arkusz kwalifikacji dostawcy”– załącznik nr 2. Po zatwierdzeniu arkusza dostawca zostaje wprowadzony na listę kwalifikowanych dostawców Electropoli Poland.

Zlecenie usługi
Laboratoria świadczące usługi badawcze zobowiązane są do wysłania pełnego i zgodnego z ofertą lub/i zamówieniem raportu w formacie .pdf na adres e-mailowy badania@electropoli.pl, chyba że Electropoli Poland zdecyduje inaczej. Raport musi zostać podpisany przez osobę odpowiedzialną za jego wystawienie oraz musi zostać opieczętowany danymi usługodawcy.

Laboratoria świadczące usługi w zakresie wzorcowania zobowiązane są do wysłania oryginału certyfikatu świadectwa wzorcowania tradycyjną drogą pocztową oraz kopii certyfikatu na adres e-mailowy badania@electropoli.pl. Certyfikat wzorcowania musi zostać podpisany przez osobę odpowiedzialną za jego wystawienie oraz opieczętowany danymi usługodawcy.
Wysłane przez Electropoli Poland wyroby lub usługi do badań i testów muszą być zachowane do momentu pisemnej informacji ze strony Electropoli Poland o możliwości ich złomowania bądź utylizacji.

Poddostawcy
Dostawca ma obowiązek zapewnić, że postanowienia niniejszego podręcznika obowiązują również jego dostawców.
Electropoli Poland zachowuje sobie prawo do audytu poddostawców, dostawca nie jest jednak zwolniony od odpowiedzialności za poddostawcę w stosunku do Electropoli Poland.

Reklamacje
Electropoli Poland rezerwuje sobie prawo do wysłania reklamacji do dostawcy w przypadku odchyleń od oferty lub/i zamówienia. W ciągu 10 dni od wystawienia reklamacji dostawca jest zobligowany do przestawienia przyczyny problemu i sposobu zapobiegania jego powstawania w przyszłości.
Electropoli Poland rezerwuje sobie prawo do zwrócenia niekompletnej lub niezgodnej dokumentacji z przedstawioną ofertą lub/i zamówieniem. Wówczas dostawca jest zobowiązany do wysłania poprawnej dokumentacji, zgodnej z ofertą lub/i zamówieniem. W przypadku konieczności przeprowadzenia nowej serii badań wynikającej z winy usługodawcy, wszystkie koszty ponosi usługodawca.
Każdorazowe otrzymanie zasadnej reklamacji wiąże się z obciążeniem dostawcy kosztami administracyjnymi w wysokości 300 zł lub 75€.

4.3. Oprzyrządowanie produkcyjne (Grupa 5);
Zgodnie z obecną i aktualną normą ISO 9001 obowiązującą jako minimum dla dostawców branży motoryzacyjnej dostawca zobowiązany jest utrzymywać i ciągle doskonalić system jakości. Dzięki Systemowi Zarządzania Jakością dostawca powinien osiągnąć wymagany cel jakim jest całkowity brak błędów – 0 PPM.

Proces zatwierdzenia dostawcy
Warunkiem zatwierdzenia dostawcy jest uzupełnienie druku ,,Arkusz kwalifikacji dostawcy”– załącznik nr 3. Po zatwierdzeniu arkusza dostawca zostaje wprowadzony na listę kwalifikowanych dostawców Electropoli Poland.
Jeżeli dostawca nie posiada certyfikowanego systemu zarządzania, co najmniej ISO 9001 może on zostać zatwierdzony poprzez pozytywny wynik wizyty w siedzibie dostawcy.

Proces produkcyjny i zatwierdzenie produktu
Dostawy seryjne mogą nastąpić po uprzednim zatwierdzeniu wyrobu przez Electropoli Poland. Dopuszczenie produktu wiąże się z zatwierdzeniem wyrobu lub usługi poprzez arkusz zatwierdzenia oprzyrządowania produkcyjnego - załącznik nr 9.

Poddostawcy
Dostawca ma obowiązek zapewnić, że postanowienia niniejszego podręcznika obowiązują również jego dostawców, który wykonują dla niego zlecenia i są przez nich wypełniane.

Electropoli Poland zachowuje sobie prawo do audytu poddostawców, dostawca nie jest jednak zwolniony od odpowiedzialności za poddostawcę w stosunku do Electropoli Poland.

Reklamacje
Electropoli Poland rezerwuje sobie prawo do zwrócenia wadliwych dostaw oraz obciążenia dostawcy poniesionymi kosztami wynikających z dostarczonych niezgodnych wyrobów. Electropoli Poland rezerwuje sobie prawo do wystawienia oficjalnej reklamacji, na którą dostawca musi zareagować w ciągu 24h a pełne działania przedstawić w formie strukturalnego 8 stopniowego postepowania rozwiązującego problem (G8D) – załącznik nr 8. Dostawca zobowiązany jest przedstawić wszystkie działania w ciągu 10 dni.
Po zwróceniu wadliwych dostaw, dostawca zobowiązany jest do natychmiastowej naprawy lub dostarczenia nowych wyrobów lub usług zgodnych z wymaganiami Electropoli Poland.
Każdorazowe otrzymanie zasadnej reklamacji wiąże się z obciążeniem dostawcy kosztami administracyjnymi w wysokości 300 zł lub 75€.

Identyfikacja
Dostawca jest zobowiązany do umieszczenia numeru seryjnego na każdej sztuce dostarczonego wyrobu, chyba że Electropoli Poland zdecyduje inaczej.

Transport
Dostawca musi zapewnić, aby wyroby / usługi zostały przetransportowane do klienta bez uszkodzeń zewnętrznych dyskwalifikujących wyroby. Usługa transportowa musi spełniać wszelkie wymagania jakościowe oraz prawne, chyba że Electropoli Poland zdecyduje inaczej.
4.4 Przewoźnicy (Grupa 6);
Proces zatwierdzenia dostawcy
W celu zakwalifikowania dostawcy przez Electropoli Poland dostawca zobowiązany jest do wypełnienia druku ,,Arkusz kwalifikacji dostawcy”– załącznik nr 4. Po zatwierdzeniu arkusza dostawca zostaje wprowadzony na listę kwalifikowanych dostawców Electropoli Poland. Jeżeli dostawca posiada certyfikowany system zarządzania zobligowany jest do wysłania kopii certyfikatu.

Poddostawcy
Dostawca ma obowiązek zapewnić, że postanowienia niniejszego podręcznika w zakresie kontroli jakości obowiązują również jego dostawców.
Electropoli Poland zachowuje sobie prawo do audytu poddostawców, dostawca nie jest jednak zwolniony od odpowiedzialności za poddostawcę w stosunku do Electropoli Poland.

Reklamacje
Jeśli dostawca nie świadczy terminowo usług czy też ich części, bądź usługa lub też jej część jest wadliwa, Electropoli Poland wystawi zgłoszenie reklamacyjne, na które dostawca zobowiązany jest zareagować w ciągu 24 godzin od spóźnienia lub stwierdzenia wady przez Electropoli Poland w formie strukturalnego 8 stopniowego postępowania rozwiązującego problem (G8D) – załącznik nr 8. Pełny raport prezentujący analizę problemu wraz z podjętymi długoterminowymi działaniami, należy przedstawić Electropoli Poland do 10 dni wraz z kompletem dowodów zatwierdzających przeprowadzone akcje reklamacyjne.
Electropoli Poland rezerwuje sobie prawo do zwrócenia wadliwych dostaw oraz obciążenia dostawcy wszystkimi kosztami związanymi z wystawioną reklamacją. Każdorazowe otrzymanie zasadnej reklamacji wiąże się z obciążeniami dostawcy kosztami administracyjnymi w wysokości 300 zł lub 75€.

4.5 Usługi mające wpływ na produkcję (Grupa 7);
Proces zatwierdzenia dostawcy
W celu zakwalifikowania dostawca zobowiązany jest do wypełnienia druku ,,Arkusz kwalifikacji dostawcy”– załącznik nr 5. Po zatwierdzeniu dostawcy zostaje on wprowadzony na listę kwalifikowanych dostawców Electropoli Poland.
Dostawca zobowiązany jest również do dostarczenia kopii certyfikowanego Systemu Zarządzania (wystawionego poprzez akredytowaną jednostkę), co najmniej ISO 9001 oraz ISO 14001 jeżeli dostawca taki posiada.
Jeżeli dostawca nie posiada certyfikowanego systemu zarządzania może on zostać zatwierdzony poprzez pozytywny wynik audytu drugiej strony na zgodność z wymaganiami ISO 9001. Taki dostawca będzie nadzorowany poprzez coroczny audyt drugiej strony.

Zatwierdzenie produktu lub usługi
Zatwierdzenie produktu lub usługi odbywa się poprzez proces PPAP zgodnie z podręcznikiem AIAG PPAP lub poprzez proces VDA 2, chyba że Electropoli Poland zdecyduje inaczej. Proces PPAP lub VDA 2 musi zostać zainicjowany również gdy:
- nastąpiły modyfikacje techniczne wyrobu (konstrukcja, materiał),
- nastąpiło użycie nowych narzędzi,
- nastąpiła zmiana dostawcy wyrobów lub usług,
- nastąpiła przerwa w produkcji na okres 12 miesięcy,
- nastąpiły zmiany procesów produkcyjnych,
- nastąpiły zmiany metod kontroli,
- nastąpiła zmiana lokalizacji maszyn.

Reklamacje
Jeśli dostawca nie świadczy terminowo usług czy też ich części lub też jej część jest wadliwa, Electropoli Poland wystawi zgłoszenie reklamacyjne, na które dostawca zobowiązany jest zareagować w ciągu 24 godzin od spóźnienia lub stwierdzenia wady przez Electropoli Poland w formie strukturalnego 8 stopniowego postępowania rozwiązującego problem (G8D) – załącznik nr 8.
Pełny raport prezentujący analizę problemu wraz z podjętymi długoterminowymi działaniami, należy przedstawić Electropoli Poland do 10 dni wraz z kompletem dowodów zatwierdzających przeprowadzone akcje reklamacyjne.
Electropoli Poland rezerwuje sobie prawo do zwrócenia wadliwych dostaw oraz obciążenia dostawcy wszystkimi kosztami związanymi z wystawioną reklamacją. Każdorazowe otrzymanie zasadnej reklamacji wiąże się z obciążeniami dostawcy kosztami administracyjnymi w wysokości 300 zł lub 75€.

Poddostawcy
Dostawca ma obowiązek zapewnić, że postanowienia niniejszego podręcznika w zakresie kontroli jakości obowiązują również jego dostawców.

Electropoli Poland zachowuje sobie prawo do audytu poddostawców, dostawca nie jest jednak zwolniony od odpowiedzialności za poddostawcę w stosunku do Electropoli Poland.

4.6.Usługi i wyroby pozostałe (pomocnicze), (Grupa 8);
Proces zatwierdzenia dostawcy
Dostawcy z grupy 8 nie podlegają procesowi zatwierdzenia dostawcy. Reklamacje
Jeśli dostawca nie świadczy terminowo usług czy też ich części lub też jej część jest wadliwa, Electropoli Poland wystawi zgłoszenie reklamacyjne, na które dostawca zobowiązany jest zareagować w ciągu 24 godzin od spóźnienia lub stwierdzenia wady przez Electropoli Poland.

Poddostawcy
Dostawca ma obowiązek zapewnić, że postanowienia wytycznych niniejszego podręcznika w zakresie kontroli jakości obowiązują również jego poddostawców, który wykonują dla niego zlecenia i są przez nich wypełniane.

4.7. Rekwalifikacja;
Rekwalifikacji poddawani są dostawcy z grup 1 i 3 o ile nie zostanie ustalone inaczej. Rekwalifikacja powinna obejmować całą dokumentację PPAP i dotyczyć wszystkich materiałów dostarczanych do Electropoli Poland. Rekwalifikacja powinna być przeprowadzana w cyklu rocznym, gdzie pierwszą rekwalifikację wykonuje się rok po zatwierdzeniu PPAP.

5. Ocena dostawcy
Ocena dostawcy seryjnego
Ocenie podlega dostawca, który został zakwalifikowany na listę kwalifikowanych dostawców Electropoli Poland. Ocenie podlegają dostawcy z grupy 1-7.
Dostawca oceniany jest raz na rok według karty oceny dostawcy. Dostawcy z grup 1,2,3,5,6,7 – załącznik nr 6, dostawcy z grupy 4 – załącznik nr 7.
Wymaganą oceną dla dostawcy z każdej grupy jest ocena A lub B i tylko wtedy status dostawcy kwalifikowanego może zostać utrzymany.
Przy uzyskanej ocenie B, Electropoli Poland zastrzega sobie prawo do nałożenia na dostawcę procedury eskalacji, min. poziom 1, zgodnie z pkt. 6 niniejszego podręcznika.
W przypadku oceny C automatycznie na dostawcę nałożona zostaje procedura eskalacji poziom 3, zgodnie z pkt. 6 niniejszego podręcznika.

6. Procedura eskalacji dostawcy
Stworzenie procedury eskalacji ma na celu rozwiązywanie powstałych problemów. Procedura składa się z czterech następujących poziomów:
Poziom 0 - Problem u dostawcy
W przypadku powtarzających się problemów dostawca zostaje poddany eskalacji poziom 0. Dostawca rozwiąże powstały problem zgodnie z podpunktem ,,reklamacje” zawartym w niniejszym podręczniku. Efektywność podjętych działań musi zostać potwierdzona poprzez dowody zamknięcia działań przesłanych przez dostawcę lub bezpośrednią wizyta klienta w siedzibie dostawcy. Maksymalny czas trwania eskalacji na poziomie pierwszym wynosi 1 miesiąc lub 3 kolejne dostawy. W momencie potwierdzenia efektywności działań dostawca zostanie poinformowany o wyjściu z procedury eskalacji.

Poziom 1 – Dostawcy nie powiodło się rozwiązać problemu samodzielnie.
Dostawca zostaje wprowadzony w 1 poziom eskalacji gdy działania podjęte na poziomie 0 są nieefektywne lub gdy wystąpi problem krytyczny zagrażający jakości i terminowości dostaw do klienta docelowego. Electropoli Poland zastrzega sobie prawo do spotkania z dostawcą aby omówić powstałe problemy. Dostawca ma obowiązek uczestniczenia na ustalonym spotkaniu w składzie, który pozwoli na pełną analizę problemu. Niezależnie dostawca opracuje i wdroży plan działań eliminujących problem. Electropoli Poland zweryfikuje wprowadzone działania oraz zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu procesu w siedzibie dostawcy. Maksymalny czas trwania eskalacji na poziomie pierwszym wynosi 1 miesiąc lub 3 kolejne dostawy. W momencie potwierdzenia efektywności działań dostawca zostanie poinformowany o wyjściu z procedury eskalacji

Poziom 2 : Dostawca potrzebuje zewnętrznej pomocy aby spełnić wymagania zawarte tym podręczniku.
Dostawca zostaje wprowadzony w 2 poziom eskalacji gdy działania podjęte na poziomie 1 są nieefektywne lub gdy wystąpi problem krytyczny zagrażający bezpieczeństwu. O poziomie eskalacji zostanie poinformowane kierownictwo dostawcy. Dostawca ma obowiązek postępować według zasad ustalonych w eskalacji na poziomie 2 oraz dodatkowo zapewnić 100% zgodność wyrobu z wymaganiami Electropoli potwierdzoną dodatkową etykietą identyfikacyjną. Electropoli Poland zaaranżuje spotkanie z dostawcą aby omówić powstałe problemy. Dostawca ma obowiązek uczestniczenia na ustalonym spotkaniu w składzie, który pozwoli na pełną analizę problemu (w tym kierownictwo dostawcy). Po ustaleniu planu działań dostawca zobowiązany jest do natychmiastowego wdrożenia działań. Electropoli Poland zweryfikuje wprowadzone działania oraz zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu procesu w siedzibie dostawcy. Maksymalny czas trwania eskalacji na poziomie drugim wynosi 2 miesiące lub 5 kolejnych dostaw. W momencie potwierdzenia efektywności działań dostawca zostanie poinformowany o wyjściu z procedury eskalacji.

Poziom 3 : Dostawca nie spełnia wymagań Electropoli Poland.
Działania podjęte na poziomie 2 są nieefektywne. Najwyższe kierownictwo dostawcy oraz kierownictwo Electropoli zostanie poinformowane o poziomie eskalacji. Electropoli Poland wprowadzi zewnętrzną jednostkę kontrolującą na zakład Electropoli Poland w celu zapewnienia odpowiedniej jakości dostaw. Wszelkie poniesione koszty związane z wprowadzeniem firm zewnętrznych będą scedowane na dostawcę. Dostawca zostaje zablokowany na nowe ofertowanie chyba, że Electropoli Poland zdecyduje inaczej. Jeśli dostawca nie wykazuje poprawy według stworzonego planu działań lub go nie realizuje wówczas Electropoli Poland rezerwuje sobie prawo do znalezienia dostawcy alternatywnego w celu realizowania obecnych zamówień. Maksymalny czas trwania eskalacji na poziomie trzecim wynosi 2 miesiące lub 8 kolejnych dostaw. W momencie potwierdzenia efektywności działań dostawca zostanie poinformowany o wyjściu z procedury eskalacji.
W przypadku zakończenia procesu eskalacji dostawca zostanie o tym poinformowany poprzez druk ,,Przebieg procesu eskalacji” - załącznik nr 10.

7. Wymagania środowiskowe
Wymagania środowiskowe muszą być zgodne ze standardami ISO 14001 stosowanymi przez Electropoli Poland oraz ogólne wymogi ochrony środowiska dla dostawców. Electropoli Poland Sp. z o.o. wdrożyła i stosuje Systemem Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001 i wymaga, aby świadczący usługi dla Electropoli Poland przestrzegali procedur obowiązujących w tym zakresie w Electropoli Poland, w szczególności:
segregacji odpadów należy je umieszczać wyłącznie w odpowiednio oznaczonych pojemnikach na odpady rozmieszczonych w hali zakładu,
wszystkie inne odpady powstałe w wyniku prac wykonywanych na terenie Electropoli Poland przez firmy zewnętrzne nie mogą być pozostawione na terenie Electropoli Poland, lecz muszą być zabrane przez wykonawcę tych prac w celu unieszkodliwienia lub innego zagospodarowania,
zakaz wylewania jakichkolwiek substancji do kanalizacji,
używane na terenie Electropoli Poland pojazdy mechaniczne muszą być sprawne technicznie
aby nie powodować zagrożenia dla środowiska, w czasie postoju silniki tych pojazdów muszą być wyłączone,
zapewnienie porządku podczas wykonywania prac na terenie Electropoli Poland, natychmiastowe reagowanie tj. zgłaszanie pracownikowi nadzoru Electropoli Poland wprzypadku stwierdzenia nieprawidłowości takich jak dym, wycieki, nie zabezpieczone pojemniki z materiałami niebezpiecznymi, itp.
wszystkie prace wykonywane przez firmy zewnętrzne na terenie Electropoli Poland muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i po uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez dział BHP i Ochrony Środowiska.
Pełny dokument dotyczący Wymagań bezpieczeństwa PPOŻ i OŚ dla wykonawców i podwykonawców Electropoli Poland znajduje się na stronie internetowej www.electropoli.pl
Dostawca (jeśli odnosi się to do dostarczanych materiałów), jest zobowiązany do spełnienia wszystkich wymagań zawartych w rozporządzeniu REACH.

8. Kodeks postępowania biznesowego
Każdy dostawca Electropoli Poland oraz poddostawcy muszą spełniać podstawowe zasady kodeksu biznesowego obejmującego zagadnienia związane z prawami człowieka, sprawiedliwymi warunkami zatrudnienia oraz etyki prowadzenia biznesu, zwracając w szczególną uwagę na :
- szanowanie godności, prywatności i praw każdego człowieka;
- zabranianie zachowania, w tym gestów, języka i kontaktu fizycznego o charakterze seksualnym,
stosowania przymusu, gróźb, obelg lub wyzysku;
- powstrzymywanie od dyskryminacji z zakresie zatrudnienia;
- zakaz zatrudniania dzieci w pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami
prawnymi;
- zakaz pracy przymusowej oraz pozwolenie pracownikom na swobodne zakończenie stosunku
pracy po stosownym okresie wypowiedzenia;
- sprawiedliwe wynagradzanie pracowników i przestrzeganie przepisów i regulacji prawnych
dotyczących wynagradzania;
- zasady i regulacje prawne dotyczące godzin pracy, w tym limitu nadgodzin;
- szanowanie przysługującego pracownikom prawa do swobodnego zrzeszania się i prowadzenia
rokowań zbiorowych;
- powstrzymywanie się od wszelkich form korupcji, wymuszeń i przekupstwa;
- szanowanie własności intelektualnej innych stron, w tym Electropoli Poland;
- przestrzeganie przepisów i regulacji prawnych dotyczących handlu międzynarodowego
i kontroli eksportu.

9. Wykaz Załączników
1. Załącznik nr. 1 - Arkusz zatwierdzenia dostawcy dla grup 1,2,3. 2. Załącznik nr. 2 - Arkusz zatwierdzenia dostawcy dla grupy 4.
3. Załącznik nr. 3 - Arkusz zatwierdzenia dostawcy dla grupy 5.
4. Załącznik nr. 4 - Arkusz zatwierdzenia dostawcy dla grupy 6.
5. Załącznik nr. 5 - Arkusz zatwierdzenia dostawcy dla grupy 7. 6. Załącznik nr. 6 - Karta oceny dostawcy dla grup 1,2,3,5,6,7. 7. Załącznik nr. 7 - Karta oceny dostawcy dla grupy 4.
8. Załącznik nr. 8 - Raport G8D.
9. Załącznik nr. 9 – Arkusz zatwierdzenia oprzyrządowania produkcyjnego. 10. Załącznik nr. 10 – Przebieg procesu eskalacji.

Wymagania specyficzne dla dostawców

Specific requirements for suppliers

Wymogi bezpieczeństwa, PPOŻ i OŚ dla wykonawaców i podwykonawców

Safety, fire protection and environmental protection requirement

 

The purpose of these general terms and conditions of purchase is to set forth the general provisions that apply to orders for material, equipment, products or services of any kind. The provisions contained herein are deemed to have been accepted unless otherwise arranged through negotiations with the supplier.

I. Acknowledgement of orders
The supplier shall, as a fundamental obligation, return the duly signed order acknowledgement within 8 (eight) days as from the date shown on the order. Once this time limit has expired, the terms of the order shall be deemed to have been accepted by the supplier.

II. Early delivery and additional quantity
If delivery is made earlier than requested, the buyer reserves the right either to withhold payment until the relevant contractual date or to return the goods to the seller at the seller's expense. The buyer reserves the right to return to the seller any goods delivered in excess of the quantities ordered, at the seller's expense, and to deduct the value of those goods directly from its payments.

III. Price and Conditions
The prices shown in the order shall be net of all duties and charges with the exception of VAT. They shall be firm and fixed for goods supplied packaged, packed and delivered in accordance with the Incoterm stated at order.

IV. Late delivery
Our suppliers must deliver on the agreed delivery dates. In the event that delivery of an order or any part thereof is late, we reserve the right to reduce or cancel the order not fulfilled within the agreed time limits, without notice or compensation due, and to refuse to accept delivery thereof. The buyer reserves the right to obtain the ordered goods in substitution from another supplier at the expense of the supplier who has failed to deliver on time, without prejudice to any other right or remedy.

V. Intellectual and material property
The drawings, sketches, designs, technical specifications, special documents, production tools, control tools, and various resources supplied to the supplier or paid for by Electropoli shall at all times be and remain the exclusive property of Electropoli. They may only be used for the fulfilment of orders placed by Electropoli and must be provided to Electropoli upon request within one working day. They shall not be destroyed, altered or disclosed to third parties, and shall not be used or reproduced for any purpose other than as authorised by us in writing. The supplier shall hold the abovementioned items in safe custody and shall be fully liable for any damage to them or in the event that they are stolen, go missing or are partially or fully destroyed. It shall be the supplier's responsibility to take out insurance policies covering it for such eventualities. The abovementioned items must be returned in good working condition to our company upon request.

VI. Confidentiality
The supplier shall be required at all times to keep confidential the information provided to it. The supplier shall take all necessary steps to prevent disclosure of information received by it for the purposes of fulfilling an order. The drawings, sketches, designs, technical specifications, special documents, production tools, control tools, and various resources communicated to the supplier or that come to its knowledge, shall at all times be and remain the exclusive property of Electropoli. This may not be destroyed without prior agreement.

VII. Product acceptance and inspection
The supplier shall ensure that the delivered products, packaging, labelling and administrative documents are as specified in the buyer's order and free from defects or counterfeit. The delivered products shall be subject to approval by Electropoli. Products shall only be accepted by Electropoli once quantitative and qualitative inspections have been carried out by our quality department or if relevant by our technical departments in the case of service provision. Unless otherwise specifically provided for in the order, notification of the rejection of delivered goods shall be sent by Electropoli to the supplier within sixty (60) working days as from the date of delivery. A delivery may be rejected or the warranty provision brought into effect at any time, even if no reservations were expressed by Electropoli at the time of delivery of the packages. Electropoli shall return any non-conforming products or counterfeiting at the supplier's risk and expense. Any delivery that does not include the documents stipulated in the order or the relevant delivery note may be rejected by Electropoli and returned at the supplier's risk and expense. If products are returned for reasons of their non-conformity or counterfeiting, Electropoli reserves the right either to ask the supplier to replace or alter the said products in accordance with the original terms and conditions of the order, or to deduct from amounts owing to the supplier the costs of steps taken to make the products comply with the order, including but not limited to: identification and marking costs, transport, alterations in our plants. Should our company be forced to obtain all or part of the order from another source, the supplier who has failed to comply shall automatically be responsible for paying any difference between the cost of the new order and the initial order that was placed with it.

VIII. Quality and Monitoring
The supplier is subject to internal scoring, in case of dissatisfaction the trade exchanges can be called into question.The supplier shall be responsible for ensuring the quality of supplies and services and shall put in place an appropriate quality control and management system in keeping with the criteria specified in the technical documents. The supplier must also guard against the use of counterfeit parts. The supplier shall keep records evidencing the conformity of supplies and services. These records shall be filed 50 years, or according to agreement with Electropoli and provided upon request. This will be subject to prior agreement prior to any destruction. If the supplier is required to supply initial samples or master copies, the order shall be subject to approval of those samples or copies by Electropoli. We reserve the right to appoint a representative to monitor fulfilment of our order in the supplier's workshops and those of its subcontractors. This representative shall be allowed free access to the workshops during working hours, and be provided with all facilities reasonably required for his work. Any external service provider must be designated or approved by Electropoli, including sources for processes. Any changes (process, product, service, provider, location) must be known and approved by Electropoli. Similarly, the Supplier agrees to grant access to any organization, customer and regulatory authority to the appropriate premises of all sites and applicable documented information at any level of the supply chain and undertakes to cascade all requirements applicable to its suppliers.
The supplier shall enclose an easily accessible, legible and detailed Delivery Note with each shipment, which in addition to information about the packages and kind of packaging used, shall also show the information given in our order and the order number, so that the shipment can be identified and a quantitative inspection carried out.

X. Liability and Warranty
The supplier shall remain liable at all times with respect to the proper fulfilment of this order and for all consequences arising from it under the terms of common law. The approval of samples or master copies or the payment of invoices by the buyer shall not affect this liability in any way. Electropoli may invoke the liability of the supplier even if non-conformities, defects or counterfeits were missed by its inspections and only revealed upon commissioning or use of the supplies. The same shall apply if Electropoli carries out no inspections and responsibility for such inspections has been entrusted to the supplier. Consequently, the supplier shall refund the cost of all non-conforming and defective supplies and all costs of returning or sorting them. The supplier shall also indemnify Electropoli from and against any injury, material damages or loss that might result from defects, non-conformities or counterfeits. The supplier shall take out appropriate insurance for this purpose. The supplier shall indemnify Electropoli from and against any claims that might be made in any place by third parties, in connection with the supplied goods, in respect of patents, licences, trademarks or designs. Unless otherwise agreed, the warranty shall take effect as on the day of delivery. If a claim is made under the warranty, the supplier shall replace the defective good or equipment forthwith and indemnify Electropoli from and against any direct or indirect damages or losses that it might have incurred as a result of the defects. If the supplier fails to replace the defective good or equipment, Electropoli reserves the right to have repairs carried out at the supplier's expense. If any parts or items of equipment are replaced, the replaced items shall be covered by a new warranty period starting on the day they are fitted. If Electropoli so requests, instead of their replacement, a refund shall be issued for the defective equipment or goods. The seller shall, at its expense, take out the requisite insurance to cover its liability arising out of fulfilment of the order. At the request of the buyer, the seller shall deliver to the buyer certificates dating back less than six months evidencing its civil and business liability insurance cover and appropriate insurance covering the goods to the agreed place of arrival.

XI. Invoices and Payment Terms and Conditions
Invoices must be sent to the address of the establishment issuing the order unless otherwise stipulated. Each invoice shall quote the Electropoli order numbers, references, and the supplier's delivery note number, as these essential details are used by us to identify and check each invoice, as well as all other information required under Article L.441-3 of France's Commercial Code (Code du commerce). We reserve the right to send back any invoice that does not contain said information. If there is any dispute over the prices invoiced, or concerning the supplies delivered (quantity or quality) or services provided, a debit note may be issued. At Electropoli's discretion, either the amount of this debit note shall be deducted from later payments or a refund shall be required. Any special terms or references contained in the invoice that are not in accordance with the order agreement or with these general terms and conditions shall have no effect. Payments shall be made by Electropoli in accordance with the terms and conditions stipulated in the order. Unless otherwise expressly agreed to by Electropoli, no payment shall be made if the supplier has not returned the order acknowledgement, or if the delivery was not made in accordance with the conditions of the order, including materials-related documents and certificates.

XII. Compliance with regulations

The goods ordered shall comply with all applicable legal requirements and regulations in effect, including those relating to: the quality, security, conformity of the product or service,
presentation and labelling of goods; labour and employment legislation; international conventions on child rights; ethical behaviour and environmental legislation. The supplier undertakes to
comply with all legal requirements and regulations in effect that apply to its operations, and to deliver to the buyer on request information about the environmental impacts of the company's
activity, which depend on the nature of that activity. As Electropoli is committed to an environmental management system through ISO 14001 certification, the supplier, as part of a continuous
improvement process, may be required to collaborate to achieve Electropoli's environmental performance, in accordance with the Quality and Environment policy it has set itself
(www.electropoli.com/commitments).
The supplier agrees that the buyer shall have the right to conduct audits of its practices, or to have such audits conducted by a provider appointed specifically for this purpose or regulatory
authorities in order to check that the requisite standards are met. In the event that a subcontractor collects or uses personal data on behalf of Electropoli, the latter undertakes to comply with all
the General Terms and Conditions of Purchase Specific to the Electropoli group's personal data and available on the electropoli webside.

XIII. Jurisdiction – Governing law
Any disputes arising out of this order or in the performance thereof shall be submitted to the jurisdiction of the Commercial Court of Coutances ruling in accordance with the laws of France, even in the event of the introduction of third parties or claims involving multiple defendants.

Download General Terms and Conditions of Purchase