Electropoli má v Evropě 7 závodů, které nabízejí povrchové úpravy a služby odpovídající nejrůznějším požadavkům: