Electropoli přináší řešení pro plnění nových požadavků v oblasti životního prostředí a přizpůsobí se všem typům zadávacích podmínek. Ke splnění Vašich požadavků má ELECTROPOLI výzkumné a vývojové středisko, které dokáže vyvíjet potřebné povrchové úpravy splňující směrnici REACH. Nové povrchové úpravy vyvinuté společností ELECTROPOLI zlepšují odolnost proti korozi a kvalitu povrchu v nejrůznějších průmyslových odvětvích, jako je automobilový, letecký, zbrojní, železniční, petrochemický průmysl atd.

Patentované technologie (Zeltec®, GFE®, Autrium®, Dark Zeltec®, Zeltium®+, Zeltalloy®...) vyvinuté skupinou Electropoli v partnerství se zákazníky jsou dokladem uznávaného a dokonalého know-how a vzájemného propojení. Tyto technologie jsou dostupné po celém světě, ať už podnikáte v jakémkoli oboru.

Automobilový průmysl, motocykly a kamiony:

industrie automobile electropoliElectropoli působí v oblasti výroby automobilů, motocyklů a kamionů více než 60 let a splňuje veškeré požadavky norem v automobilovém průmyslu.
Díky propracované logistice (FIFO, KANBAN, EDI apod.) a zastoupení v různých státech dokáže zajistit veškeré požadavky na sledovatelnost v automobilovém dodavatelském řetězci.
Electropoli nabízí služby odpovídající Vašim potřebám (doprava, balení, nasazení těsnění a montáž komponentů, lepení štítků, speciální povrchové úpravy apod.) a pro splnění Vašich požadavků má nabídku povrchových úprav, která je v Evropě jedinečná.
Skupina Electropoli si dlouhodobě vybudovala partnerství založené na důvěře s těmito automobilkami: Fiat, Opel, Toyota, Volkswagen, Ford, Mercedes, Suzuki, BMW, Isuzu (motory), Audi, Volvo, Peugeot, Citroën, Renault, Iveco, Man, Škoda, Scania a dalšími.

Letecký a zbrojní průmysl:

armement electropoliJako firma specializovaná na povrchovou úpravu Electropoli rozšiřuje svou nabídku i na zákazníky z oblasti leteckého a zbrojního průmyslu (zinek-nikl, kapalné nátěry). Electropoli již řadu let investuje do plnění speciálních požadavků těchto odvětví.
Zejména náš provoz v Isigny-le-Buat je vybaven lakovnou na kapalné nátěrové hmoty splňující požadavky leteckého průmyslu. Skládá se z laboratoře, stříkacího boxu, desolvačního prostoru a sušicí pece; pracují zde zaměstnanci speciálně vyškolení na jakostní požadavky leteckého průmyslu.

Společnost Electropoli je kvalifikována největšími odběrateli v oblasti obrany a letectví.
Electropoli vyvíjí povrchové úpravy a technické aplikace uzpůsobené potřebám velkých odběratelů tak, aby odpovídaly technickým požadavkům na antikorozní vlastnosti s ohledem na zlepšování životního prostředí. Ještě před uplatněním nařízení o zákazu využívání kadmia v povrchových úpravách jsme například vyvinuli náhradní úpravu povrchů pokovováním zinkem a niklem, která je mnohem šetrnější k životnímu prostředí.

Energie a jiná odvětví:

energie electropoliElectropoli nabízí řešení vhodná pro všechna odvětví (energetika, elektrotechnika, lodní průmysl, železnice, hodinářství apod.). Vzhledem k agresivním vlivům prostředí způsobujícím korozi v těchto prostředích (např. odletující štěrk, mořská voda apod.) přizpůsobujeme technologie tak, abychom Vaše materiály chránili stále lépe.

Konečně v závislosti na Vašich požadavcích na výsledek lze řadu povrchových úprav vzájemně kombinovat:
Kataforéza + práškové lakování.
Zinkování (galvanické nebo žárové) + lakování a/nebo speciální povrchová úprava (černá, vytvrzená)
Zinkování + kataforéza + lakování.

 

Seznamte se s našimi kombinovanými povrchovými úpravami!