ServicesElectropoli nabízí kvalitu služeb, která je v daném oboru jedinečná, s přihlédnutím k potřebám jak našich přímých zákazníků, tak i firem stanovujících specifikace. 

Přizpůsobíme se Vašim potřebám a nabízíme Vám doplňkové služby v oboru:

ZKUŠEBNA A ZNALECKÉ SLUŽBY:

Nabízíme zákazníkům kompletní sadu odborných zkoušek založených na mezinárodních normách. Provádíme zkoušky typu slané mlhy, ECC1, CASS-TEST, SDL, MEB, CORRODKOTE, KESTERNICH apod. Máme i středisko pro zkoušky přirozené koroze na břehu moře.

PLASTOVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY:

Aplikujeme povlaky typu tmelu (PVC) pro zvýšení těsnosti spojů karoserie a utěsnění spár mezi plechy. Tyto povlaky se aplikují pomocí profesionálních zařízení.

ODSTRAŇOVÁNÍ POVRCHOVÝCH ÚPRAV (STRIPPING):

Zákazníkům nabízíme možnost použití špičkového reaktoru s fluidním ložem pro rychlé a bezpečné odstranění některých povrchových úprav.

LOGISTIKA:

EDI, VDA, KANBAN, dodavatelský řetězec, just in time, přímé dodání hlavnímu/Vašemu zákazníkovi, řešení na míru pokud jde o adjustaci, balení a značení (Galia, VDA)...

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY:

Odvodíkování, pískování, otryskávání, odmaštění, vosk, ochrana proti štěrku, nástroje a plastifikace, maskování, umístění šablon na místa ponechaná bez povrchové úpravy, nasazení těsnění, kalibrace mechanicko-chemického leštění, robotická montáž, nýtování, kontrola apod.