recherche developpement electropoli

Electro-Recherche, dceřiná společnost skupiny Electropoli uznaná pro daňové účely jako výzkumné zařízení, je výzkumné a vývojové středisko zaměřené na povrchové úpravy. Tým jejích techniků vyvíjí a zavádí do praxe technologie budoucnosti ve specializovaných odvětvích (automobilový, letecký, zbrojní průmysl apod.). V rámci projektů prováděných ve spolupráci s partnery jsou hlavními směry inovací dokonalost ve výrobě, energetická úspornost a ochrana životního prostředí. Vaše vývojové požadavky zde zajistí zkušebna, pilotní linky a centrum expertízy materiálů.

Naše know-how je soustředěno na několik konkrétních oblastí, v nichž nabízíme komplexní služby, od prvotního návrhu až po realizaci Vašich budoucích projektů: Galvanické povrchové úpravy, úpravy založené na přenosu fáze, chemické úpravy, expertní rešerše, sledování nových technologií, nových předpisů (REACH), zavádění do výroby (interní, externí), znalecké posudky (materiály, koroze apod.), audit a monitoring procesů, školení v oblasti povrchové úpravy, vývoj a aplikace chemikálií, řízení projektů, technologické licence...

Výzkumné a vývojové středisko má moderní a výkonné vybavení: chemická laboratoř, zkušebna pro korozní zkoušky (BS, CASS test, ECC1, Kesternich, Corrodkote, přirozená expozice), laboratoře pro fyzikální měření, pilotní linky, zařízení pro zkoumání povrchů, MEB, EDX, rentgenová fluorescenční spektrometrie, analytická expertíza, ICP, měření objemů atd.; akreditace PTP EXOVA v roce 2015
Naše pomoc se dělí do 10 etap:

1. Zjištění Vašich potřeb
2. Předání informací a specifikace cíle
3. Sestavení zadávacích podmínek
4.Shromažďování dat (expertní rešerše, brainstorming)
5. Sestavení výzkumného plánu (etapy, harmonogram)
6. Realizace laboratorní fáze
7. Realizace pilotní fáze
8. Optimalizace
9. Zavedení do výroby
10.Pomoc při rozjezdu výroby

Pro kontrolu kvality dílů využívá naše společnost zařízení X-Ray, kdy rentgenovým paprskem změříme sílu vrstvy galvanicky nanešeného povrchu na dílec. Toto zařízení je využíváno přesně dle postupu, který schálil president Národní agentury pro atomovou energii.
Pravidelně provádíme systematickou kontrolu expozice ionizujícímu záření s využitím individuálních dozimetrů a environmentálních dozimetrických měření.
Aby byly splněny požadavky článku 32c. Zákona o atomovém právu, rádi bychom Vás informovali o výsledcích naší činnosti a kontroly s využitím ionizujícího záření za posledních 12 měsíců:
- Nemělo žádný negativní dopad na lidské zdraví
- Nemělo to žádný negativní dopad na životní prostředí
- Způsob fungování použitého stroje zajišťuje, že nemůže dojít k jakémukoliv úniku ionizujícího záření z uvedeného zařízení.

Partnerství v oblasti vývoje:

V poslední době společnost Electro-Recherche vyvinula:
Automobilový průmysl
➢ pro brzdové díly, novou technologii kyselého černého zinku-niklu, tzv. „Dark Zeltec“, spojující estetický vzhled pro nekryté ráfky a odolnost proti korozi (SB: , RR: )
➢ pro opěrky hlavy, novou technologii povrchové úpravy (ZELTIUM +): vzhled podobný chromu

Letecký a zbrojní průmysl
➢ Technologii pokovení zinkovou slitinou (alkalický zinek-nikl) ve spojení s pasivací trojmocným chromem ke splnění nových ekologických předpisů (REACH: zákaz používání šestimocného chromu a náhrada kadmia).

Energie
➢ V kontextu trvale udržitelného rozvoje a ve spolupráci s partnery z odvětví petrochemie vedla nová technologie nazvaná „Zeltalloy“ ke zlepšení kritérií tření a odstranění znečišťujících maziv v mořském prostředí.

Další technologie a průmyslová odvětví
Naše výzkumné programy poskytly zákazníkům průmyslová řešení v oblasti bezkobaltové pasivace, povrchových úprav bez Cr6 (tvrdý chrom), bez bóru apod.

V rámci stále více inovativních a výkonnějších technologií pracujeme na řešeních založených na nanočásticích, metodě sol-gel či kompozitních povrchových úpravách, a to pro všechny typy odvětví od hodinářství po manipulační techniku.