Právní informace

1/ Potvrzuji, že jsem si přečetl(a) zásady ochrany osobních údajů Electropoli Group a souhlasím s poskytováním svých osobních údajů (příjmení, křestní jméno, telefonní číslo a emailová adresa) společnostem v rámci skupiny ELECTROPOLI Group.

2/ Potvrzuji, že jsem si přečetl(a) právní oznámení o ochraně osobních údajů Electropoli Group a souhlasím s poskytováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa a CV) společnostem v rámci skupiny ELECTROPOLI Group za účelem náboru zaměstnanců či vytváření databáze CV.

3/ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ELECTROPOLI Group dbá na ochranu osobních údajů. Naším závazkem je zajištění nejvyššího stupně ochrany vašich osobních údajů v souladu se zákonem.
Více informací o ochraně osobních údajů naleznete na stránkách francouzské Komise pro ochranu osobních údajů www.cnil.fr

Totožnost správce
Osobní údaje shromažďuje: ELECTROPOLI SAS,  kapitálem 5 465 986,11 eur, se sídlem 4-5 Avenue Saint Martin - 50540 ISIGNY-LE-BUAT - FRANCIE. RCS Coutances 389 207 077
Telefon: (+33) 426 206 906
Generální ředitel: Nicolas DELAHEGUE

Jako hostingovou společnost jsme zvolili akciovou společnost OVH se základním kapitálem 10 069 020,20 eur a se sídlem: rue Kellermann - 59100 Roubaix - FRANCIE. RCS Lille Métropole (+33) 424 761 419

Použití osobních údajů
Používáním internetových stránek skupiny ELECTROPOLI dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních technických údajů, které jsou shromažďovány v rámci provozu našich stránek. Vyplněním kontaktního formuláře nám dáváte souhlas se zpracováním Vašich údajů. Tyto údaje nám umožní zasílat vám informace o našich službách, zpracovat vaši žádost v rámci našeho náborového procesu či spravovat databázi CV. V souladu s francouzským zákonem ze dne 6. ledna 1978, jakož i s evropskou legislativou máte právo na přístup, právo na opravu, resp. doplnění, právo na omezení zpracování a právo na výmaz svých osobních údajů. Stejně tak disponujete také právem podat námitku nebo podat stížnost u českého Úřadu pro ochranu osobních údajů. Tato práva můžete uplatnit prostřednictvím sekce „kontakt“ na naší domovské stránce www.electropoli.com nebo zasláním emailu na adresu communication@electropoli.com.

Projevíte-li zájem, můžeme vaši emailovou adresu a telefonní číslo rovněž sdílet s jinými společnostmi v rámci skupiny ELECTROPOLI Group. V takovém případě budeme rádi, pokud zaškrtnutím příslušného políčka vyjádříte svůj souhlas se sdílením vaší emailové adresy či telefonního čísla. Uvedení těchto informací při vyplňování kontaktního formuláře je povinné.

Nebudete-li si přát, abychom nadále sdíleli vaši emailovou adresu či telefonní číslo, můžete nás o tom kdykoliv informovat prostřednictvím emailu.

V souladu s francouzskou a evropskou legislativou smí společnost ELECTROPOLI sdělovat tyto informace fyzickým či právnickým osobám a administrativním orgánům, které jsou oprávněny o ně požádat.

Společnost ELECTROPOLI dále statisticky zpracovává uživatelská data (osobní a neosobní informace) pro své vlastní potřeby. Data vyplývající z těchto statistických analýz jsou agregovaná a tudíž zcela anonymní, společnost ELECTROPOLI je proto smí sdělovat třetím osobám.

Seznam společností a aktivit skupiny ELECTROPOLI Group
Electropoli SA, Electropoli Poland Sp. Z o.o., Electropoli Czech Republic s.r.o., Electropoli France, Electro-Recherche. Informace, které lze sdílet s jinými společnostmi v rámci skupiny ELECTROPOLI Group, zahrnují pouze jméno a kontaktní údaje.

V souladu se zákonem „Informatique et Libertés“ ze dne 6. ledna 1978 ve znění pozdějších předpisů a evropským nařízením č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 shromažďujeme informace předávané na základě vaší žádosti o správu náboru a jako součást provádění předsmluvních opatření. Shromážděné informace budou zpracovány pouze oprávněnými osobami v rámci našich interních služeb.

V případě, že váš profil nebude zachován, budou tyto informace okamžitě smazány. Je možné, že budeme mít na základě vaší předchozí žádosti a s vaším výslovným souhlasem na oplátku za tento e-mail tyto informace uchovány po dobu maximálně 2 let. Pokud si přejete, může být váš soubor smazán na výslovnou žádost před koncem tohoto období. Máte také právo na přístup a opravu.
Chcete-li uplatnit tato práva nebo máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich údajů, přečtěte si odstavec „Vaše práva na údaje, která se vás týkají“.