Politika Kvality a Zivotniho Prostredi

Politika Kvality a Zivotniho Prostredi

CÍL: Naším cílem je být lídrem v oblasti řešení povrchových úprav v automobilovém průmyslu tím, že budeme:
uznáváni jako kvalitní, inovativní, konkurenceschopný a udržitelný obchodní partner;
aktivně přispívat ke snižování emisí CO2 a péči o životní prostředí;
rozvíjet naše lidi a jejich dovednosti pro zajištění vysokého tempa růstu naší organizace.

POSLÁNÍ: Naším posláním je:
vytvářet a nabízet vysoce kvalitní a inovativní služby v souladu s platnými předpisy a požadavky zákazníků;
zajistit, že systémy řízení v Electropoli Group budou navrženy tak, aby se neustále zlepšovaly a byly v souladu se světovou normou pro automobilový průmysl IATF 16949 a také ISO 14001. Naše Politika je navíc rozšířena o Etický kodex Electropoli Group.

ZÁVAZKY: V souvislosti s naší činností přijímáme následující závazky, jejichž plnění věnujeme maximální péči:

KVALITA A SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA
- produkty nejvyšší kvality a za ekonomicky optimální ceny;
- řádné a včasné plnění objednávek a smluv;
- dodržování zákonných požadavků a požadavků zákazníka na realizaci služeb a procesů;
- zisková výroba jako základní povinnost pro spokojenost zákazníků, zaměstnanců a akcionářů;
- dobré vztahy se současnými i potenciálními zákazníky.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST
- stálý dohled nad stroji a zařízeními, aby se minimalizovaly emise plynů a prachu, správné nakládání s odpadními vodami;
- prosazování odpovědného přístupu k životnímu prostředí u všech partnerů Electropoli Group;
- podpora opětovného používání, recyklace a využití odpadu namísto jeho likvidace či skládkování;
- zajištění souladu se zákony, předpisy a dalšími požadavky všech zainteresovaných stran;
- uplatňování postupů a dodržování pravidel pro zaručení bezpečnosti zaměstnanců Electropoli Group i jejich návštěvníků.

ZAMĚSTNANCI
- zvyšování odborné kvalifikace stálých zaměstnanců prostřednictvím školení o kvalitě a životním prostředí;
- stálé zlepšování spokojenosti zaměstnanců pro co nejlepší pracovní výkony;
- neustálé zlepšování firemní kultury;
- silná podpora a důvěra ze strany vedoucích pracovníků;
- motivace k zajištění loajality zaměstnanců k firmě.

INOVACE A VÝVOJ
- využívání pouze moderních technologických materiálů předních firem;
- výzkum a implementace nových organizačních a technických řešení s cílem zvýšit kvalitu služeb, snížit jejich negativní dopad na životní prostředí, optimalizovat náklady a efektivitu;
- efektivní využívání nástrojů a metod trvalého zlepšování ve všech oblastech činnosti společnosti;
- maximální automatizace procesů pro zajištění stability a efektivity procesů;
- řízení rizik jako základ prevence dopadu nebezpečí a šance na zlepšení.

viz dokument