Evropský leader povrchových úprav

Již více než 60 let pracujeme v oblasti vývoje a výzkumu a jsme schopni podpořit vaše projekty.

Díky našemu know-how v oblasti povrchových úprav nabízíme poradenství v této oblasti, řešení na základě vašich požadavků a veškeré služby s nimi spojené (logistika, kvalita, životní prostředí, balené, atd...)

Objevit Electropoli

Povrchové ošetření kvalifikované pro zbrojní průmysl

V otázkách povrchového ošetření kovů připravuje každý zadavatel vlastní požadavky. Ty jsou v oblasti zbrojního či leteckého průmyslu stále náročnější a přísnější. Průmyslové společnosti působící ve zbrojním či leteckém průmyslu nemohou přistupovat na riziko, že využijí dodavatele, kteří jim nejsou schopni zaručit součástky s přísně prověřeným povrchovým zpracováním vhodným pro jejich potřeby. Z tohoto důvodu vyžadují kvalifikované subdodavatele.

Společnost Electropoli, specialista na průmyslové lakování, galvanizaci za tepla nebo na chemické a elektrolytické povrchové úpravy, již je držitelem kvalifikací předních společností zbrojního průmyslu (NEXTER, MBDA…) a dokáže se přizpůsobit i dalším.

Co znamená kvalifikace pro zbrojní průmysl?
Kromě různých norem, které musejí dodržovat společnosti zabývající se povrchovými úpravami, mohou zadavatelé, zejména pak ti ze zbrojního a leteckého průmyslu, vyžadovat od svých subdodavatelů kvalifikaci, aby bylo možno očekávat, že dokáží zajistit řádnou povrchovou úpravu jejich dílů.
Tato homologace je pak dokladem toho, že společnost, která zakázku získá, zvládne zpracovat jednotlivé díly a současně dodržet velmi přesné zadávací podmínky stanovené zadavatelem.

Pro získání této kvalifikace obdrží vybrané společnosti DTA (technická dokumentace pro aplikaci) a realizují požadovanou úpravu na řadě zkušebních dílů. Pokud tyto testy dokonale vyhovují podmínkám DTA a ukáží se pro společnosti ze zbrojního průmyslu přesvědčivými, společnost pro povrchovou úpravu získá kvalifikaci, která jí pak umožní zakázku zpracovat.

Společnost Electropoli získala řadu kvalifikací a již spolupracuje s velkými společnostmi zbrojního a leteckého průmyslu na základě zvláštních technik práškového lakování nebo kataforézního lakování.

Tamponová galvanizace pro lokalizovanou ochranu pomocí zinku a niklu

Electropoli, specialista na ošetření kovových povrchů, spolupracuje se společnostmi působícími v automobilovém, leteckém nebo dokonce zbrojním průmyslu na ochraně lokalizovaných povrchů poškozených, objemných nebo technických dílů pomocí tamponové aplikace. V čem tamponová galvanizace spočívá? Za jakých okolností je vhodné tento postup využít? Vysvětlení!

Kdy je vhodné využít lokalizovanou ochranu pomocí tamponu?

Některé průmyslové výrobky nelze ošetřit standardními elektrolytickými postupy. Jedná se zejména o případy objemných, příliš těžkých nebo nedemontovatelných dílů, které nelze zcela ponořit do elektrolytické lázně, nebo o díly, u kterých je nutno ošetřit pouze malou oblast. Platí to stejně i o některých poškozených dílech, jež není možné demontovat. Naštěstí existuje řešení, jak je ošetřit a dodat jim vlastnosti obdobné těm, kterých se dosahuje při ošetření ponořením do lázně. Při něm probíhá lokalizované elektrolytické pokovení (může jít o zinek, nikl, měď, zinek-nikl…) pomocí zařízení, jemuž se říká tampon. Výhodná informace: tento postup se jeví jako úspěšný při realizaci nového povrchu nebo při opravě dílu. Tamponová galvanizace navíc vyžaduje přípravu opravovaného dílu nebo oblasti tím, že se vyčistí a odmastí.

Tamponová galvanizace: jak to funguje?

Tento typ povrchového ošetření spočívá v namočení tamponu v elektrolytickém roztoku, který obsahuje kovové částice, jež se pak nanesou na podkladový materiál. Tampon pak představuje anodu a ošetřovaný díl katodu. Do tamponu je vyslán proud, který umožňuje migraci kovových částic z anody na katodu, čímž se zaručí jednolité nanesení. Stejně jako u elektrolytického ošetření ponorem představuje tamponová galvanizace výhodu v tom, že podkladovému materiálu dodá:

  • Dokonalou odolnost vůči korozi
  • Vyšší odpor
  • Lepší mechanické vlastnosti
  • Estetický vzhled

Elektrolytické ošetření, průmyslové lakování, galvanizace za tepla… Bez ohledu na podkladový materiál, zamýšlený účel, objem… společnost Electropoli vám nabídne povrchové ošetření, které nejlépe odpovídá vašim potřebám.

Speciální kvalifikace procesu pro kataforézu na hořčíku

Pro potřeby obranného průmyslu vyvinula společnost Electropoli speciální procesní kvalifikaci AQPS_M_2015_106_00 pro techniku kataferózy na hořčíku. Tato elektroforéza, která je specifická pro naši skupinu, se provádí na našem pracovišti v Saumuru v oblasti Pays de la Loire.

Co to je kataforéza na hořčíku?

Kataforéza je průmyslová technika, která spočívá v nanášení galvanické vrstvy na kovový podklad, aby byl trvale a zcela chráněn proti korozi. Spočívá v ponoření katodového substrátu do barvy rozpustné ve vodě a použití elektrického proudu, aby se suspendované částice barvy rovnoměrně rozptýlily po substrátu. Tato barva se poté polymerizuje zapékáním, čímž se získá konečný funkční povlak.

Speciální proces určený ke kataforéze na hořčíku

Zatímco kataforéza je rozšířená u ocelových, litinových a hliníkových podkladů, její použití na hořčíkové díly je mnohem vzácnější. Je to jednoduše proto, že hořčík je kov, jehož povrchová úprava je velmi těžká. Z tohoto důvodu musela společnost Electropoli zavést speciální proces AQPS_M_2015_106_00 , aby zajistila shodu této techniky povrchové úpravy pro svého zákazníka, který je výrobcem specifických boxů určených pro zbrojní průmysl.

Tento úspěch je důkazem, že společnost Electropoli je schopna zaručit povrchové úpravy obtížně ošetřitelných kovů, jako je hořčík, ale také rychle reagovat na specifické potřeby svých zákazníků.

Chcete připravit kovové díly pro automobilový, letecký nebo zbrojní průmysl... Ať už se jedná o průmyslové lakování nebo elektrolytické úpravy, společnost Electropoli je schopna připravit řešení na míru pro úpravu vašich podkladů bez ohledu na jejich složení.

Objevte naše různé techniky průmyslového lakování

Společnost Electropoli, specialista na povrchové úpravy kovů a průmyslové lakování, vychází vstříc potřebám profesionálů v automobilovém, zbrojním a leteckém průmyslu atd. V závislosti na omezeních, typu dílu nebo objemu, který má být ošetřen, jsme schopni vám nabídnout řadu technik průmyslového lakování, které dokonale vyhovují vašim potřebám.

Elektrolytické lakování na ochranu kovů (kataforéza)

Electropoli vyniká především svou geografickou nabídkou elektrolytické lakování v evropském měřítku, což nám umožňuje být zákazníkovi co nejblíže. Tyto procesy zajišťují dlouhodobou ochranu všech kovových podkladů a dodávají kovovým dílům velmi dobré korozní vlastnosti, lepší vzhled atd.

Povrchová úprava tekutou nebo práškovou barvou

Kromě elektrolytické úpravy je společnost Electropoli schopna aplikovat „tradičnější“ techniky lakování na jakýkoli typ průmyslového dílu.

Tekutá barva: estetika a dokončovací práce

Především se může jednat o ošetření tekutou barvou. Tato vysoce estetická technika nabízí široký výběr barev a povrchových úprav, zejména pokud se zvolí tekutá elektrostatická barva. Kromě toho je tato technika velmi účinná a poskytuje dodatečnou ochranu proti korozi.

Prášková barva: úsporná a ekologická

Použití práškové barvy, známé také jako elektrostatické práškové lakování, je mimořádně výhodné pro lakování oceli, litiny, hliníku nebo hořčíku v automobilovém, těžkém nákladním, motocyklovém, leteckém a zbrojním průmyslu..

  • - Je šetrná vůči životnímu prostředí, protože neobsahuje žádná rozpouštědla, těžké kovy, atd.
    - Je hospodárná, protože ji lze provádět automaticky pomocí elektrostatických stříkacích pistolí
    - Po nanesení a vytvrzení je odolná vůči povětrnostním vlivům, nárazům, korozi a..

Elektrolytické, kapalné, práškové lakování... Existuje mnoho postupů, jak esteticky natřít kovové podklady a zároveň zlepšit jejich vlastnosti.

Společnost Electropoli Vám dokáže nabídnout nejlepší řešení průmyslového lakování bez ohledu na typ kovového dílu, který chcete nalakovat, jeho objem a vaše cíle.