Evropský leader povrchových úprav

Již více než 60 let pracujeme v oblasti vývoje a výzkumu a jsme schopni podpořit vaše projekty.

Díky našemu know-how v oblasti povrchových úprav nabízíme poradenství v této oblasti, řešení na základě vašich požadavků a veškeré služby s nimi spojené (logistika, kvalita, životní prostředí, balené, atd...)

Objevit Electropoli

Společnost Elecrtopoli, specialista na povrchové úpravy, vám pomůže s účinnou ochranou vašich průmyslových výrobků pro automobily, motocykly, kamiony nebo i zbrojařství pomocí alkalického zinkování. Tato povrchová úprava spočívající v nanášení laku pomocí elektrolýzy na základě zinku se jeví jako nezpochybnitelně účinná pro ochranu ocelových podkladů proti korozi. Jaký je průběh alkalického elektrolytického zinkování? Jaké má výhody pro vaše díly? Společnost Electropoli vám objasní vše, co je třeba znát o alkalickém elektro-zinkování!

Co je alkalické zinkování?

Alkalické zinkování zvané také galvanizace za studena spočívá v nanášení zinku na ocelový podklad pomocí elektrolýzy v alkalickém prostředí: vodní roztok se zásaditým (neboli alkalickým) pH.

Elektrolytické zinkování v alkalickém prostředí

Po přípravě dílů (obroušení, odmaštění, vyčištění, opláchnutí...) se díly ponoří do alkalického roztoku obsahujícího částice zinku a spustí se elektro-zinkování. Při něm se do alkalické lázně zavede elektrický proud, aby částice zinku mohly putovat od anody ke katodě kolem podkladu. Tato technika lakování pomocí elektrolýzy umožňuje zaručit podkladu dobré antikorozní vlastnosti i hezký vzhled povrchu.

Specifika elektro-zinkování

V závislosti na sledovaných cílech je možné k zinku přidat i další kovy.

Elektro-zinkování nelze provádět pouze v alkalickém prostředí. Lze je provádět taktéž v kyselém prostředí a dosáhnout velmi dobrých antikorozních výsledků. Jde mimochodem o způsob našeho zpracování povrchu ZELTEC 1.1 a ZELTEC 2.4.

Vlastnosti alkalického zinkování

Bez ohledu na zvolený druh povrchového zpracování dodává galvanizace za studena podkladu dobrou odolnost proti rzi. Alkalické zinkování účinně chrání ocelové díly před korozí a zaručuje jim delší životnost. Podle použitých postupů může alkalické zinkování zlepšit i odolnost, pevnost a mechanické vlastnosti podkladů.

Alkalické elektrolytické zinkování také umožňuje dosahovat esteticky hodnotné povrchové úpravy. Zpracované díly mají zářivý a jednolitý vzhled. Je navíc možné použít na díly různé barevné odstíny: šedý, černý…

Zpracování povrchu na míru pomocí elektro-zinkování

Přejete si provést galvanizaci za studena na kovových dílech určených pro automobilový průmysl, zbrojařství, letectví... Společnost Electropoli, specialista na alkalické zinkování vám nabízí různé možnosti zpracování povrchu. Abychom se mohli co nejlépe přizpůsobit vašemu trhu a dokonale reagovat na vaše potřeby, může takové zpracování povrchu probíhat v našich závodech ve Francii, v Polsku nebo v České republice. Logistika přepravy dílů, příprava, zpracování, dodávka... Dokážeme společně s vámi nastavit ideální protokol, abychom vám pomohli s vaší činností.

Podívejte se na naše výsledky alkalického zinkování

Kataforézní zpracování, efektivní odpověď na korozi

Chcete-li omezit riziko koroze průmyslových kovových dílů, je vhodné vystavit je kataforéznímu povrchovému zpracování. V čem kataforézní zpracování spočívá? Jaké jsou jeho skutečné výhody pro vaše průmyslové díly z různých kovových substrátů? Electropoli, expert na povrchová zpracování, vám vše vysvětlí!

Kataforézní úprava: v čem spočívá?

Kataforéza, nazývaná také elektroforézní nanášení (kationtové elektroforézní nanášení), je povrchové zpracování spočívající v elektrochemickém nanášení báze epoxidového typu na kovový díl (ocel, litina, hliník, hořčík...). Jedná se o postup průmyslového nátěru, který se ve velké míře používá jak v automobilovém průmyslu, tak při výrobě nákladních automobilů, motocyklů, v aeronautice, v energetickém a zbrojním průmyslu. Jde o jedno z nejčastěji doporučovaných antikorozních zpracování ocelových, hliníkových, hořčíkových nebo litinových či kovářských dílů.

Použití elektroforézy, která spočívá v oddělení iontů, umožňuje rovnoměrné nanášení kataforézního nátěru na celý povrch dílu tak, aby jej dokonale chránil proti korozi.

Kataforézní zpracování probíhá ponořením dílu do nátěrové ve vodě rozpustné lázně, kde je díl polarizován (katoda) prostřednictvím elektrického proudu, což umožňuje migraci a nános částic nátěru v suspenzi v lázni směrem k němu. Tento proces umožňuje zaručit rovnoměrné nanášení kataforézního nátěru na téměř všechny ponořené části dílu.

Příprava dílu na kataforézní zpracování

Příprava dílu před kataforézním nátěrem je stejně tak důležitá jako samotné zpracování. V závislosti na základním materiálu, mohou díly před nánosem samotného nátěru projít několika přípravnými fázemi (odmaštění; oplachování, moření; fosfátování,…). Po dokončení tohoto kroku lze díly ponořit do nátěrové lázně, kde je na ně aplikován kationtový elektroforézní nános. Na konci tohoto procesu se díly znovu oplachují a poté vypalují většinou při teplotě mezi 180 a 200°C, aby došlo k polymerizaci a fixaci nánosu. Tento poslední krok vede k získání inertní organické vrstvy na dílu, která díky své chemické pasivitě umožňuje chránit díl proti korozi.

Výhody kataforézního zpracování

Kromě hlavního cíle kataforézního nátěru, kterým je ochrana dílů proti korozi, přináší tato úprava i jiné výhody:

  • - Zpracované díly jsou chráněny po celém povrchu: duté, skryté části, ostré hrany...
  • - Aplikace je pravidelná: 10 až 40 mikrometrová vrstva nátěru se nanáší rovnoměrně po celém dílu
  • - Kataforézní černý nátěr působí esteticky, neboť dílu dodává jednotný a lesklý vzhled
  • - Jde o ekologické zpracování, neboť vyžaduje použití jen velmi malého množství chemikálií

Jste přesvědčeni o vlastnostech kataforézního zpracování? Chcete svým dílům dopřát efektivní ochranu proti korozi. Ocelové, litinové, hliníkové a hořčíkové díly... Electropoli provádí kataforézní zpracování ve svých střediscích nacházejících se v Saumur (Fr), Nowa Sól nebo Bielsko-Biala (Pl) a Třemošnici (Cz).

V rámci povrchových zpracování se Electropoli zabývá také elektrolytickým zpracování, chemickým zpracováním nebo žárovým zinkováním. Potřebujete-li zajistit specifický proces povrchového zpracování vašich dílů v oborech jako je automobilový průmysl, výroba motocyklů, nákladních automobilů, aeronautika, zbrojní průmysl... Kontaktujte nás!