Evropský leader povrchových úprav

Již více než 60 let pracujeme v oblasti vývoje a výzkumu a jsme schopni podpořit vaše projekty.

Díky našemu know-how v oblasti povrchových úprav nabízíme poradenství v této oblasti, řešení na základě vašich požadavků a veškeré služby s nimi spojené (logistika, kvalita, životní prostředí, balené, atd...)

Objevit Electropoli

IDENTITE DU RESPONSABLE DU TRAITEMENT

Les données personnelles sont collectées par : ELECTROPOLI SAS, Société par actions simplifiée au capital de 5 465 986.11 euros. 4-5 Avenue Saint Martin – 50540 ISIGNY-LE-BUAT. RCS Coutances 389 207 077
Téléphone : 04 26 20 69 06 (Prix d'un appel local depuis un poste fixe).
Directeur Général : Nicolas DELAHEGUE
Nous avons choisi pour son hébergement la société OVH, Société par Actions Simplifiées au capital de 10 069 020 €, 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix. RCS Lille Métropole 424 761 419 00045