Kataforézní zpracování, efektivní odpověď na korozi

Chcete-li omezit riziko koroze průmyslových kovových dílů, je vhodné vystavit je kataforéznímu povrchovému zpracování. V čem kataforézní zpracování spočívá? Jaké jsou jeho skutečné výhody pro vaše průmyslové díly z různých kovových substrátů? Electropoli, expert na povrchová zpracování, vám vše vysvětlí!

Kataforézní úprava: v čem spočívá?

Kataforéza, nazývaná také elektroforézní nanášení (kationtové elektroforézní nanášení), je povrchové zpracování spočívající v elektrochemickém nanášení báze epoxidového typu na kovový díl (ocel, litina, hliník, hořčík...). Jedná se o postup průmyslového nátěru, který se ve velké míře používá jak v automobilovém průmyslu, tak při výrobě nákladních automobilů, motocyklů, v aeronautice, v energetickém a zbrojním průmyslu. Jde o jedno z nejčastěji doporučovaných antikorozních zpracování ocelových, hliníkových, hořčíkových nebo litinových či kovářských dílů.

Použití elektroforézy, která spočívá v oddělení iontů, umožňuje rovnoměrné nanášení kataforézního nátěru na celý povrch dílu tak, aby jej dokonale chránil proti korozi.

Kataforézní zpracování probíhá ponořením dílu do nátěrové ve vodě rozpustné lázně, kde je díl polarizován (katoda) prostřednictvím elektrického proudu, což umožňuje migraci a nános částic nátěru v suspenzi v lázni směrem k němu. Tento proces umožňuje zaručit rovnoměrné nanášení kataforézního nátěru na téměř všechny ponořené části dílu.

Příprava dílu na kataforézní zpracování

Příprava dílu před kataforézním nátěrem je stejně tak důležitá jako samotné zpracování. V závislosti na základním materiálu, mohou díly před nánosem samotného nátěru projít několika přípravnými fázemi (odmaštění; oplachování, moření; fosfátování,…). Po dokončení tohoto kroku lze díly ponořit do nátěrové lázně, kde je na ně aplikován kationtový elektroforézní nános. Na konci tohoto procesu se díly znovu oplachují a poté vypalují většinou při teplotě mezi 180 a 200°C, aby došlo k polymerizaci a fixaci nánosu. Tento poslední krok vede k získání inertní organické vrstvy na dílu, která díky své chemické pasivitě umožňuje chránit díl proti korozi.

Výhody kataforézního zpracování

Kromě hlavního cíle kataforézního nátěru, kterým je ochrana dílů proti korozi, přináší tato úprava i jiné výhody:

  • - Zpracované díly jsou chráněny po celém povrchu: duté, skryté části, ostré hrany...
  • - Aplikace je pravidelná: 10 až 40 mikrometrová vrstva nátěru se nanáší rovnoměrně po celém dílu
  • - Kataforézní černý nátěr působí esteticky, neboť dílu dodává jednotný a lesklý vzhled
  • - Jde o ekologické zpracování, neboť vyžaduje použití jen velmi malého množství chemikálií

Jste přesvědčeni o vlastnostech kataforézního zpracování? Chcete svým dílům dopřát efektivní ochranu proti korozi. Ocelové, litinové, hliníkové a hořčíkové díly... Electropoli provádí kataforézní zpracování ve svých střediscích nacházejících se v Saumur (Fr), Nowa Sól nebo Bielsko-Biala (Pl) a Třemošnici (Cz).

V rámci povrchových zpracování se Electropoli zabývá také elektrolytickým zpracování, chemickým zpracováním nebo žárovým zinkováním. Potřebujete-li zajistit specifický proces povrchového zpracování vašich dílů v oborech jako je automobilový průmysl, výroba motocyklů, nákladních automobilů, aeronautika, zbrojní průmysl... Kontaktujte nás!