Žárové zinkování

Skupina Electropoli, která se specializuje na povrchovou úpravu a působí v řadě zemí, nabízí také povrchovou úpravu dílů technologií žárového zinkování ponorem.
Díly se pokryjí vrstvou zinku ponořením do lázně zinkové taveniny o teplotě 450°C.

Tato metoda zlepšuje vlastnosti dílu z hlediska korozní odolnosti, těsnosti a mechanické pevnosti.

Jako každá technologie spočívající v nanášení vrstev se žárové zinkování skládá z několika etap:
1) Odmaštění: Cílem je odstranit veškeré nečistoty a mastnotu, která brání rozpouštění oxidů železa na povrchu dílu. Provádí se v lázních se silně alkalickými solemi a činidly, s přidáním saponátů a tenzidů, při teplotě 60-90°C.
2) Po odmaštění následuje oplach, aby přípravky neznečistily lázně v dalších operacích.
3)Cílem moření je odstranění kalamínu a dalších oxidů, které se nacházejí na povrchu oceli.
4) Po moření se rovněž provádí oplach k odstranění solí železa a zbytků kyseliny, které by další operace znečistily.
5) Ponoření do lázně s tavidlem brání tomu, aby ocel před vstupem do zinkovací lázně znovu oxidovala. Rozklad tavidla rovněž podporuje metalurgickou reakci mezi železem a zinkem při ponoření dílu do zinkovací lázně. Lázeň s tavidlem je vodní roztok chloridu zinečnatého a chloridu amonného.
6) Sušení probíhá v sušicí peci s cílem osušit tavidlo, zvýšit teplotu dílu, zabránit teplotnímu šoku a tím stříkání zinku při ponoření dílu do zinkovací lázně.
7) Žárové zinkování: poté se díly ponoří do lázně se zinkovou taveninou o teplotě 450°C. Doba zdržení v lázni závisí na požadavcích na povrchovou úpravu, rozměrech a tloušťce dílů, a liší se i podle jejich typu a tvaru (dle zadávacích podmínek).
8) Pozinkované díly poté volně na vzduchu chladnou a dle potřeby se kontrolují, případně se upravují na požadované rozměry a montují s dalšími komponenty do dílčích celků, které mohou zákazníci přímo použít.