Tamponová galvanizace pro lokalizovanou ochranu pomocí zinku a niklu

Electropoli, specialista na ošetření kovových povrchů, spolupracuje se společnostmi působícími v automobilovém, leteckém nebo dokonce zbrojním průmyslu na ochraně lokalizovaných povrchů poškozených, objemných nebo technických dílů pomocí tamponové aplikace. V čem tamponová galvanizace spočívá? Za jakých okolností je vhodné tento postup využít? Vysvětlení!

Kdy je vhodné využít lokalizovanou ochranu pomocí tamponu?

Některé průmyslové výrobky nelze ošetřit standardními elektrolytickými postupy. Jedná se zejména o případy objemných, příliš těžkých nebo nedemontovatelných dílů, které nelze zcela ponořit do elektrolytické lázně, nebo o díly, u kterých je nutno ošetřit pouze malou oblast. Platí to stejně i o některých poškozených dílech, jež není možné demontovat. Naštěstí existuje řešení, jak je ošetřit a dodat jim vlastnosti obdobné těm, kterých se dosahuje při ošetření ponořením do lázně. Při něm probíhá lokalizované elektrolytické pokovení (může jít o zinek, nikl, měď, zinek-nikl…) pomocí zařízení, jemuž se říká tampon. Výhodná informace: tento postup se jeví jako úspěšný při realizaci nového povrchu nebo při opravě dílu. Tamponová galvanizace navíc vyžaduje přípravu opravovaného dílu nebo oblasti tím, že se vyčistí a odmastí.

Tamponová galvanizace: jak to funguje?

Tento typ povrchového ošetření spočívá v namočení tamponu v elektrolytickém roztoku, který obsahuje kovové částice, jež se pak nanesou na podkladový materiál. Tampon pak představuje anodu a ošetřovaný díl katodu. Do tamponu je vyslán proud, který umožňuje migraci kovových částic z anody na katodu, čímž se zaručí jednolité nanesení. Stejně jako u elektrolytického ošetření ponorem představuje tamponová galvanizace výhodu v tom, že podkladovému materiálu dodá:

  • Dokonalou odolnost vůči korozi
  • Vyšší odpor
  • Lepší mechanické vlastnosti
  • Estetický vzhled

Elektrolytické ošetření, průmyslové lakování, galvanizace za tepla… Bez ohledu na podkladový materiál, zamýšlený účel, objem… společnost Electropoli vám nabídne povrchové ošetření, které nejlépe odpovídá vašim potřebám.