Dopad nařízení REACH v odvětví povrchového zpracování

V evropském průmyslu je výroba, prodej a používání chemických látek přísně regulováno nařízením REACH. Co je nařízení REACH? V čem toto nařízení ovlivňuje odvětví zpracování povrchů? Co Electropoli zavádí, aby dodržovala toto nařízení a předjímala jeho vývoj? Vysvětlení!

Co je nařízení REACH?

Nařízení REACH vytvořené v roce 2007 si klade za cíl identifikovat, posoudit a kontrolovat všechny chemické látky dovážené do Evropy a používané v průmyslovém odvětví. Vztahuje se tedy na všechny látky přírodního původu, organické látky a kovy. Cílem tohoto nařízení je kontrolovat:

  • - používání těchto chemických látek a minimalizovat rizika pro člověka a životní prostředí
    - úplnou transparentnost, pokud jde o rizika spojená s používáním těchto látek
    jejich použití za nejlepších bezpečnostních podmínek
    - a zlepšit konkurenceschopnost evropského chemického průmyslu

Od vzniku nařízení REACH tak bylo identifikováno, vyhodnoceno a zkontrolováno více než 20 000 chemických látek.

Nařízení REACH: jaké jsou jeho dopady na povrchové zpracování?

Nařízení REACH umožnilo velký pokrok v odvětví povrchového zpracování, jelikož kovy, produkty a složky používané k vytváření povrchových povlaků jsou chemické látky. Některé z těchto látek nebo kovů proto vyžadují zvláštní opatrnost při používání a jiné jsou jednoduše pro použití příliš nebezpečné.
Právě díky tomuto nařízení REACH byly pro letecký průmysl vyvinuty méně znečišťující povrchové díly. V tomto ohledu jsme vyvinuli elektrolytické zpracování alkalickým niklem a zinkem, které nahradily kadmium, tedy kov nebezpečný pro člověka, tradičně používaný v leteckém, automobilovém a zbrojním průmyslu.
Kromě kadmia byly nařízením REACH zakázány i další látky - například chrom VI, u něhož je podezření, že způsobuje rakovinu - Již více než patnáct let jsou tedy všechny pasivace použité jako povrchová úprava po našich ošetřeních zinkem založeny na Cr III

Regulační monitorování sledující vývoj nařízení REACH

Electropoli investuje značné prostředky do regulačního monitorování za účelem předvídání změn v nařízeních REACH, ale také za účelem zaručení zdravotně nezávadného povrchového zpracování pro člověka a životní prostředí. Tento dohled nám umožňuje předjímat budoucí změny v předpisech, abychom našli alternativy k chemickým látkám vyloučeným nařízením REACH.