Životní prostředí: vakuové odpařování v naší továrně v Isigny-le-Buat

Snažíme se maximálně snížit ekologické dopady, a tak je voda používaná na některá specifická oplachování při elektrických zpracování v továrně v Isigny-le-Buat v la Manche ošetřena vakuovým odpařováním. Jak funguje vakuové odpařování? V čem je tento způsob úpravy vody šetrný k životnímu prostředí? Electropoli, společnost specializující se na úpravu povrchových dílů v automobilovém, leteckém i zbrojním průmyslu, vám vše vysvětlí!

Povrchové zpracování: proč používat vakuové odpařování?

Elektrolytické či chemické zpracování poskytované společností ELECTROPOLI představuje úpravu, jež vyžaduje používání vody, a to zejména při fázi oplachu substrátů. Na konci fázi oplachu je však použitá voda „znečištěna“ zbytky kovových částic nebo chemikáliemi. Z tohoto důvodu jsou ve společnosti Electropoli všechny odpadní vody ošetřeny, některé výhradně, vakuovým odpařováním

Hlavní principy vakuového odpařování

Vakuové odpařování zajišťuje vypařování oplachových vod a oddělují čistou vodní páru od zbytků znečišťujících látek, které nazýváme koncentrát (převážně směs kovů a chemických látek). Tento koncentrát je poté odeslán do autorizovaného zpracovacího centra k dekontaminaci, recyklaci nebo likvidaci. Čistá vodní pára, jakmile se vrátí do kapalného stavu, je znovu použita k opětovnému vstřikování do našich linek povrchového zpracování.

Vakuové odpařování umožňuje snížit znečištění a množství používané vody.

Díky vakuovému odpařování dochází k oddělení znečišťující látky od čisté vody, a tak k lepšímu využití tohoto přírodního zdroje. Po vakuovém odpařování je upravená a očištěná voda přímo použita v téměř uzavřeném okruhu odpadních vod, což nám umožňuje omezit naši potřebu čisté vody ze sítě.