Čištění kouře v lázni s bakteriemi v našem závodě v České republice

Ve snaze dodržet ekologické normy čistí náš závod Electropoli v České republice kouř z jednotlivých provozů povrchových úprav (ošetření pomocí kataforézy, elektrolytické zinkování…) pomocí lázně s bakteriemi. Jak tento systém čištění kouře účinkuje? Proč je nezbytný? Electropoli vám vše vysvětlí!

Čištění kouře: povinnost pro ochranu životního prostředí

Zpracování povrchu je činnost, která zahrnuje různé fáze přípravy a povrchových úprav dílů při různých teplotách ohřevu (roztoky na bázi kyselin, zásad, s obsahem kovů, s rozpouštědly i bez,…) nebo dokonce varu pro polymerizaci některých dílů. V těchto fázích se logicky nad lázněmi uvolňuje kouř, který je odsáván za účelem vyčištění. A i když uvolňovaný kouř není pro člověka toxický, zápach může být nepříjemný. Uvolňování kouře do vzduchu se navíc řídí přísnými normami pro ochranu životního prostředí, které společnost ELECTROPOLI musí plnit v každém ze svých závodů.

Lázeň s bakteriemi pro čištění kouře

Z tohoto důvodu společnost Electropoli v České republice zavedla postup čištění kouře z vlastního závodu. Veškerý kouř uvolňovaný do komína z různých fází ošetřování povrchu se tak znovu spálí a filtruje v lázni s bakteriemi. Biomasa obsažená v těchto lázních umožňuje zachytit a rozpustit pachové částice obsažené v kouři. Po přefiltrování je možné kouř zcela bezpečně vypustit do ovzduší, aniž by došlo k narušení pohodlí obyvatel žijících v okolí závodu.

Další ekologické systémy čištění

Čištění kouře představuje jen část ekologických postupů, které zavádí společnost Electropoli. Zabýváme se také snahami o omezení spotřeby energie, optimalizaci spotřeby vody, o čištění vody po oplachování našich výrobních procesů, o minimalizaci vznikajícího odpadu…, abychom co nejvíce omezili náš dopad na životní prostředí.