Povrchová úprava Electropoli: ekologičtější povrchy v letectví a kosmonautice

Společnost Electropoli se zabývá povrchovými úpravami pro letectví, kosmonautiku a zbrojní průmysl. Dokážeme zpracovat všechny druhy průmyslových dílů z odvětví letectví a kosmonautiky, aby splňovaly požadavky z hlediska odolnosti, ale také normy v oblasti znečišťování. Představujeme výhodu pro výrobce součástek a společnosti z oboru letectví a kosmonautiky, které tak získají ekologičtější povrchy a snáze zajistí dodržení aktuálních norem a mohou se připravit na normy budoucí.

Náhrada neekologických povrchů v letectví a kosmonautice

Jestliže jsou díly v odvětví letectví a kosmonautiky ošetřovány kadmiem, bylo zjištěno, že tento vzácný kov je ve větším množství toxický pro člověka. Logicky se tedy řada evropských směrnic zaměřila na toto téma ve snaze ošetřit povrchovou úpravu s využitím kadmia v letectví a kosmonautice, ale i v jiných odvětvích (automobilový průmysl, domácí spotřebiče, elektronika...).

Elektrolytické zpracování pomocí alkalického zinkování

Pro průmysl je tedy zásadní najít alternativu kadmia, která by splňovala evropské požadavky, a může se jednat o elektrolytické zpracování alkalickým zinkováním.
Tato technika spočívá v ponoření součástek do vodního roztoku se zásaditým (či alkalickým) pH, který obsahuje částice zinku a niklu. Následně se tento roztok vystaví působení elektrického napětí a dojde k dokonale rovnoměrnému rozložení zinku a niklu na ošetřovaném dílu.

Výhody alkalického zinkování

Jednotlivé postupy alkalického zinkování na ocelových dílech, které používá společnost Electropoli, představují výhodu v tom, že mohou být homologovány pro letectví a kosmonautiku, a to zejména u ocelových dílů s parametry mechanické odolnosti:

  • • Až do 1000 megapascalů.
    • Až do 1500 megapascalů
    • I přes 1500 megapascalů

Přejete si využívat elektrolytické zpracování pomocí zinkování v alkalickém prostředí u dílů určených pro letectví a kosmonautiku? Bez ohledu na zpracovávaný objem a nutnou logistiku pro dopravu dílů společnost Electropoli dokáže vyhledat správný postup a zajistit ekologičtější povrchové úpravy vašich dílů.

Kontaktujte nás