Cílem každého podniku je vytvářet zisk při zajištění vlastní dlouhodobé existence, a to zejména vhodnou a realistickou ochranou životního prostředí.

1) Odkud přicházíme:
Skupina Electropoli vždy považovala ekologickou složku za nedílnou součást své činnosti.
Naše strategie v této oblasti spočívala v uplatňování politiky trvale udržitelného rozvoje, která přihlíží jak k prostředí, tak i k ekonomickým nutnostem a požadavkům subjektů, kterých se naše výsledky v oblasti životního prostředí týkají.

Od roku 2000 k uplatňování této politiky přispělo zavedení systému environmentálního managementu v jednotlivých společnostech skupiny dle uznávaných pravidel normy ISO 14001, které vedlo ke zlepšení kontroly výsledků a snížení ekologických rizik.

2) Jak jsme na tom dnes:
Na základě uvedených zásad dnes skupina urychluje zavádění angažovaného postoje v oblasti životního prostředí s tím, že se zavazuje:
- Ve svých závodech předcházet znečištění všeho druhu a jeho dopadům na životní prostředí, a to i při přípravě projektů nebo vývoji nových technologií.
- Neustále se zlepšovat realizací ekologických akčních plánů v jednotlivých společnostech.
- Dodržovat zákony a předpisy států, kde má provozy, v oblasti životního prostředí i další přijaté závazky.

3) Kam chceme směřovat:
Každé podnikání může mít dopad na životní prostředí. Náš záměr je tyto dopady během nejbližších 10 let snížit lepšími dostupnými metodami nebo prostředky, v mezích toho, co je pro skupinu Electropoli ekonomicky přijatelné, s cílem:
- Mít ekologická rizika pod kontrolou.
- Šetřit energií.
- Předcházet, raději než napravovat.
- Brát v úvahu důsledky klimatických změn.

Řádným uplatňováním ekologické politiky podnik zajistí svou dlouhodobou existenci.