Charta kvality

Značka Electropoli je synonymem kvality, služeb, vývoje, zajištění bezpečnosti a spokojenosti pro všechny, kdo s ní přicházejí do styku - zákazníky, akcionáře, dodavatele, státní orgány i zaměstnance, a to bez výjimky.

Hlavní cíle, na které se musíme zaměřit, jsou:

Spokojenost zákazníků: Partnerům musíme dát k dispozici všechny síly firmy Electropoli; proto se vrcholové vedení i všichni zaměstnanci podniku zavazují pracovat na neustálém zlepšování systému zabezpečování kvality, ke splnění požadavků norem i našich zákazníků.

Rentabilita: Nezbytnou podmínkou spokojenosti zákazníků, zaměstnanců i akcionářů je rentabilita každého závodu skupiny Electropoli. K zajištění rentability je nutné mít dokonalou kontrolu nad procesy s cílem neustálého zvyšování produktivity a efektivity skupiny.

Inovace: K dosažení cílů rozvoje a dlouhodobého přežití skupiny Electropoli musí její služby povrchové úpravy i další nabízené služby reagovat na krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé změny.

Bezpečnost práce: Důsledné dodržování postupů a pravidel musí zajistit bezpečnost každého zaměstnance i návštěvníka společnosti Electropoli.

Životní prostředí: Prosazovat, inovovat, uplatňovat a předjímat pravidla ochrany životního prostředí, což nevyhnutelně vyžaduje kontrolu nad průmyslovým odpadem, snížení spotřeby vody a energie, čistotu výrobních zařízení i budov, ochranu ovzduší a vody. Odpovědnost firmy v oblasti životního prostředí zajišťuje certifikace všech výrobních závodů Electropoli dle normy ISO 14001.

Pozitivní mezinárodní expanze: Electropoli musí své know-how rozvíjet v dalších státech, kam následuje své zákazníky, a to pomocí vnitřního růstu, případně odkupování jiných společností. Electropoli musí rovněž rozvíjet aktivity ve všech průmyslových odvětvích, zejména těch, která rostou a potřebují inovativní povrchové úpravy. Veškeré výrobní technologie je k zajištění rentabilního růstu firmy nutno přizpůsobit rovněž dalším odvětvím.

Každý zaměstnanec společnosti Electropoli hraje v každodenním životě zásadní úlohu při dosahování všech stanovených cílů, což vyžaduje plnou kontrolu nad systémem řízení.